Ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên

Dien Bien lottery Co.,Ltd
0215-3833259 | Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên

huân chương

 

        UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

CÔNG TY TNHH XS KT ĐIỆN BIÊN                                      ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

                        ************                                                                            **********************

                                                                                                           Điện Biên, ngày 21 tháng 08 năm 2013 

 

 

THỂ LỆ  

QUAY SỐ MỞ THƯỞNG XỔ SỐ BÓC BIẾT KẾT QUẢ NGAY

         

          Căn cứ nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của chính phủ về kinh doanh xổ số và nghị định số 78/2012 NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 30/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của chính phủ về kinh doanh xổ số.

Căn cứ theo thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Công ty TNHH xổ số KT tỉnh Điện Biên quy định thể lệ quay số mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay cụ thể như sau.

1.1, Ngày, giờ và địa điểm quay số mở thưởng.

Thực hiện kế hoạch phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay của các năm, vào hồi 14giờ các ngày của từng đợt phát hành vé, tại hội trường công ty TNHH xố số KT tỉnh Điện Biên tổ chức quay số mở thưỏng xổ số bóc biết kết quả ngay dưới sự giám sát, chứng kiến của hội đồng giám sát xổ số KT tỉnh Điện Biên. Thực hiện theo nguyên tắc, khách quan, trung thực, chính xác.

 

 

1.2. Loại hình xổ số tổ chức mở thưởng.

 

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Điện Biên mở thưởng một loại hình sản phẩm xổ số bóc biết kết quả ngay có hai giá vé loại vé 2.000đ (hai ngàn đổng) và loại vé 5.000đ (năm ngàn đồng).

1.3. Các giải thưởng và thể lệ mở thưởng của từng giải thưởng.

Cơ cấu giải thưởng theo qui định của BTC loại xổ số bóc biết kết quả ngay tối đa là 55% trên tổng giá trị vé xổ số phát hành.

Công ty xổ số KT tỉnh Điện Biên xây dựng cơ cấu mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay từ 50 – 55%/ tổng giá trị vé xổ số phát hành cụ thể phát hành 2 loại vé sau:

a). Các giải thưởng

 

 

             Loại 2.000

 

02 giải nhất quay 02 lần 05 số

 

04 giải nhì quay 04 lần 05 số

 

04 giải ba quay 04 lần 05 số

 

40 giải tư quay 04 lần 04 số

 

300 giải năm quay 03 lần 03 số

 

500 giải sáu quay 05 lần 03 số

 

6.000 giải bẩy quay 06 lần 02 số

 

              Loại 5.000

 

02 giải nhất quay 02 lần 05 số

 

04 giải nhì quay 04 lần 05 số

 

04 giải ba quay 04 lần 05 số

 

40 giải tư quay 04 lần 04 số

 

300 giải năm quay 03 lần 03 số

 

400 giải sáu quay 04 lần 03 số

 

6.000 giải bẩy quay 06 lần 02 số

·        Giá trị vé của từng giải thưởng, từng đợt phát hành có kết quả kèm theo.

·        Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ các giải.

b) Thứ tự mở thưởng.

Trước khi quay số mở thưởng phải tiến hành kiểm tra bóng trong các lồng cầu theo thứ tự từ số 0 đến số 9, để tránh nhầm lẫn giữa số 6 và số 9 ( qui định số 6 và số 9 phải khác màu nhau).

 

Tiến hành quay lần lượt theo thứ tự từng giải. Từ giải nhất đến giải bảy. Trong cùng 1 loại giải khi quay số mà các lần quay số có kết quả trùng nhau thì phải quay lại.

 

Trường hợp lồng cầu đã dừng quay số mà nhân viên quay số không lấy được bóng, nhân viên quay số thông báo để hội đồng và nhân viên điều khiển quay số đề nghị hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

Trường hợp nhân viên quay số của lồng cầu nào lấy ra 02 bóng, thì nhân viên đó phải tự giơ cả hai bóng lên. Sau đó nhân viên quay số mở thưởng thông báo để hội đồng biết. Sau đó nhân viên quay số cho bóng  vào lồng cầu và nhân viên điều khiển quay số đề nghị hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

Mỗi nhân viên quay số vận hành một lồng cầu, thực hiện các thao tác: quay lồng cầu, lấy bóng và báo kết quả theo hiệu lệnh của nhân viên điều khiển quay số.

Thao tác quay lồng cầu theo nguyên tắc quay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi lồng cầu dừng lại sẽ lấy bóng.

1.4. Chủng loại nguyên tắc vận hành của lồng cầu.

* Chủng loại lồng cầu: Lồng cầu quay số được làm bằng kim loại hình cầu, được quay trên 2 trục nằm ngang.

* Nguyên tắc vận hành lồng cầu: Lồng cầu quay tự do khi tác động vào một lực bất kỳ. 

1.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật của bóng sử dụng để quay số mở thưởng.

Khối lượng, kích thước, dung sai về khối lượng, kích thước trong phạm vi cho phép.

Bộ lồng cầu và bóng công ty mua tại chi nhánh phát triển công nghệ miền trung (cho nên khối lượng, kích thước, dung sai được chi nhánh công nghệ mới miền trung kiểm định).

1.6. Thành phần đại diện có thẩm quyền của các cơ quan giám sát việc quay số mở thưởng:

- Chủ tịch hội đồng.

- Đại diện thanh tra tỉnh.

- Thanh tra sở Tài chính.

- Công an tỉnh.

- Thư ký biên bản.

- Người điều khiển quay số.

- Các nhân viên quay số mở thưởng.

Trong trường hợp chủ tịch hội đồng uỷ quyền cho tổ giúp việc làm việc trực tiếp quay số cụ thể là:

- Đại diện thanh tra tỉnh.

- Thanh tra sở Tài chính.

- Thư ký biên bản.

- Người điều khiển quay số.

-Các nhân viên quay số mở thưởng.

Thể lệ quay số mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay được thực hiện thông qua việc niêm yết công khai tại Công ty TNHH xổ số KT tỉnh Điện Biên.

Mọi thắc mắc, khiếu nại phải được phản ánh trong cuộc quay số mới có giá trị để hội đồng giám sát quay số nghiên cứu giải quyết.

 

                                   CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐIỆN BIÊN

                                                                      GIÁM ĐỐC  

                                                                   

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn