banner xo so dien bien

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

 

 

- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám Đốc và Kiểm soát viên.

        - Chủ tịch Công ty là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty

 

- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm:

                       + Chủ tịch Công ty.

                       + Giám Đốc Công ty.

                       + Kiểm soát viên.

 

- Ngoài các chức danh trên Công ty còn có chức danh quản lý sau:

                       + 01 Phó Giám Đốc.

                       + 01 Kế toán Trưởng.

  

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

Chức Vụ Đảng

CHỨC DANH

NAM

NỮ

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Cao Đăng Phúc

1973

 

Kinh

Đại học Tài chính

Bí Thư

Chi Bộ

Chủ tịch Công ty

2

Nguyễn Mạnh Quân

1974

 

Kinh

Đại học Luật kinh tế

Phó bí Thư Chi Bộ

Giám đốc

3

Chử Văn Cường

1978

 

Kinh

Thạc Sỹ Kinh Tế Và Quản Lý

Đảng Viên

Phó Giám đốc

 

4

Nguyễn Thị Hồng

 

1984

Kinh

Đại học KTQD

Đảng viên

Kế Toán Trưởng

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn