Ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên

Dien Bien lottery Co.,Ltd
0215-3833259 | Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên

huân chương

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

 

- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên hoạt động theo mô hình Chủ tịch Công ty và kiểm soát viên

- Chủ tịch Công ty là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm: Chủ tịch Công ty 

- Ngoài các chức danh trên Công ty còn có chức danh quản lý sau: 01 Phó Giám đốc, 01 Kế toán Trưởng.

  

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

ĐẢNG, ĐOÀN VIÊN

CHỨC DANH

NAM

NỮ

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Cao Đăng Phúc

1973 

 

Kinh

Đại học Tài chính

Đảng viên

Chủ tịch Công ty

2

Nguyễn Mạnh Quân

1974

 

Kinh

Đại học Luật kinh tế

Đảng viên

Phó Giám đốc

3

Nguyễn Thị Hồng

 

1984

Kinh

Đại học KTQD

Đảng viên

Kế Toán Trưởng

 

Các bài viết cùng chuyên mục

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn