banner xo so dien bien
637752649008421838.png
CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

Danh sách cán bộ các phòng ban chuyên môn. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.

Xem chi tiết
637753457435506195.jpg
Ban lãnh đạo Công ty.

Danh sách lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên...

Xem chi tiết
637753259077050861.jpg
CHI BỘ CÔNG TY

Ban Chấp hành Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên và danh sách Đảng viên trong chi bộ công ty...

Xem chi tiết
637753267942889004.jpg
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Xây dựng đoàn kết nội bộ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, đây là nhiệm vụ then chốt hàng đầu đặt nền móng vững chắc cho mọi thành công...

Xem chi tiết
Trang:   
Báo Điện Biên Phủ Cục thuế Điện Biên Đài phát thanh và truyền hình Điện Biên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên Sở TT&TT Điện Biên
Lượt đã truy cập: 131393
Online:9
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn