Ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên

Dien Bien lottery Co.,Ltd
0215-3833259 | Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên

huân chương

 

 

 Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô thủ công

 

 

 

Xổ số lô tô thủ công là loại hình xổ số kiến thiết mà người mua được quyền lựa chọn các chữ số, mệnh giá vé mà mình ưa thích để tham gia dự thưởng. việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành, quay số mở thưởng.

Xổ số lô tô thủ công do công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành gồm: Xổ số lô tô 2 số, xổ số lô tô 3 số so giải đặc biệt và xổ số lô tô cặp số so với 27 lần quay.

1. Phạm vi áp dụng

Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô thủ công áp dụng cho loại hình xổ số lô tô thủ công do công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.

2. Cách thức tham gia dự thưởng

Khách hàng được quyền lựa chọn các con số, những cặp số loại hình dự thưởng mà mình ưa thích để mua vé tham gia dự thưởng. Vé xổ số lô tô thủ công được Công ty TNHH xố số kiến thiết Điện Biên in sẵn mệnh giá vé gồm hai phần: Phần cuống vé và phần vé. Khi người tham gia dự thưởng cho biết số mình lựa chọn, địa lý xổ số của công ty sẽ ghi vào phần cuống vé và phần vé đúng với các ô tương ứng, phần vé giao cho khách hàng, phần cuống vé nộp về công ty ( Văn phòng công ty, các tổng địa lý) trước giờ quy định để kiểm đếm, xác nhận doanh số, những số dự thưởng đã ghi, số vé trúng thưởng và gia trị trúng thưởng trước sự giám sát chứng kiến của hội đồng xổ số kiến thiết theo quy chế của bộ tài chính. Việc xác định kết quả trúng thưởng căn cứ vào kết quả quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền bắc cùng ngày.

 Hiện tại Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành các loại xổ số lô tô thủ công như sau:

a. Xổ số lô tô so giải đặc biệt

Xổ số lô tô so giải Đặc biệt do Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành gồm các loại: lô tô 2 số và lô tô 3 số

- Lô tô 2 số, 3 số là hình thức xổ số tự chọn, 2 số, 3 số tự nhiên từ 00 đến 99. Khách hàng mua vé tự lựa chọn 2 số, 3 số để dự thưởng so với 2 số, 3 số cuối theo thứ tự hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của giải đặc biệt được mở thưởng cùng ngày

- Đại lý phải ghi đúng dòng đúng cột, đúng số đã chọn của người tham gia dự thưởng và phải ghi bằng mực xanh, đen ( Không được ghi bằng mực đỏ). Để tránh nhầm lẫn và sửa chữa tờ vé các ô trống không ghi số dự thưởng. Đại lý phải gạch chéo.

Ví dụ: người chơi chọn lô tô 2 số là số 14 đại lý ghi vào phần vé và phần cuống vé như sau:

 2 số          

       Phần cuống vé                                           Phần vé            

Ví dụ: người chơi chọn lô tô 3 số: Là số 741 đại lý ghi vào phần vé và phần cuống vé như sau:

3 số  

             Phần cuống vé                                  Phần vé

b. Xổ số lô tô cặp

- Công ty đang phát hành các loại: Lô tô cặp 2, cặp 3, cặp 4.

- Lô tô tự chọn các cặp ( lô tô cặp) là hình thức xổ số chọn các cặp số gồm 2 số tự nhiên từ 00 đến 99. Khách hàng mua vé tự lựa chọn các loại lô tô cặp số: Cặp 2, cặp 3, cặp 4. Mỗi cặp gồm 02 chữ số ( hàng chục, hàng đơn vị) và được xem so với hai số cuối ( hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các giải thưởng xổ số truyền thống được quay số cùng ngày ( 27 giải)

 

VD: người chơi lô tô cặp 2 số là số 7764 đại lý ghi vào phần cuống và phần vé như sau:

 

                 

                   Phần cuống vé                          Phần vé 

VD: người chơi mua lô tô cặp 3 số là 24, 7443 đại lý ghi vào phần cuống và phần vé như sau:

 

             

         Phần cuống vé                           Phần  vé 

VD: người chơi mua lô tô cặp 4 số là 90, 26, 89 65 đại lý vào phần cuống và phần vé như sau:

              

               Phần cuống vé                           Phần vé 

3. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng  

Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Điện Biên sử dụng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống miền Bắc được mở thưởng vào hồi 18 giờ 15 phút trong ngày để công bố kết quả vé trúng thưởng cho loại hình vé xổ số lô tô các loại.

a)    Lô tô so giải đặc biệt

        - Khi có kết quả số truyền thống mở cùng ngày của hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Khách hàng đối chiếu số dự thưởng và giải thưởng tương ứng được ghi trên tờ vé mà mình đã mua hàng chục, hàng đơn vị ( Nếu là 2 số), hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ( nếu là 3 số) so với 2 số, 3 số cuối của giải đặc biệt được mở thưởng cùng ngày

       + Vé trúng thưởng lô tô 2 số phải đúng với đuôi của giải đặ biệt (hàng chục, hàng đơn vị ) mở thưởng cùng ngày.

       + Vé trúng thưởng lô tô 3 số phải đúng với số đuôi của giải đặc biệt ( hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị ) mở thường cùng ngày.

       b)  Lô tô cặp số:

          - Khi có kết quả số truyền thống mở cùng ngày của hội đồng xổ số kiến thiết miền bắc khách hàng đối chiếu các cặp số dự thưởng và giải thưởng ứng (cặp 2, cặp 3, cặp 4 ) được ghi trên tờ vé mà mình đã mua với hai số cuối ( hàng chục, hàng đơn vị ) của tất cả các giải được mở thưởng cùng ngày (27 giải).

          - Vé trúng thưởng là những vé có các cặp số dự thưởng trùng với 2 số cuối của tất cả các giải mở thưởng cùng ngày.

                 - Các cặp số khách hàng đã mua trùng nhiều lần với kết quả mở thưởng xổ số truyền thống cùng ngày, chỉ được tính giá trị 1 lần theo cơ cấu giải thưởng.

                 + Mua vé loại 2 cặp số chỉ có giá trị đối chiếu kết quả và nhận giá trị giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng loại 2 cắp số.

                 + Mua vé loại 3 cặp số chỉ có giá trị đối chiếu kết quả và nhận giá trị giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng loại 3 cắp số.

                 + Mua vé loại 4 cặp số chỉ có giá trị đối chiếu kết quả và nhận giá trị giải thưởng theo cơ cấu giải thưởng loại 4 cắp số.

           4. Cơ cấu giải thưởng:

                 a. Xổ số lô tô so giải đặc biệt:

                 * Loại 2 số trúng thưởng gấp 65 lần giá trị mua vé.

                 với giá: 5.000đ giải thưởng là: 325.000đ.

                 với giá: 10.000đ giải thưởng là: 650.000đ.

                 * Loại 3 số trúng thưởng gấp 400 lần giá trị vé mua.

                 với giá: 5.000đ giải thưởng là: 2.000.000đ.

                 với giá: 10.000đ giải thưởng là: 4.000.000đ.

                 b. Xổ số lô tô cặp:

                  Loại 2 cặp số trúng thưởng gấp 8 lần giá trị vé mua .

                  Loại 3 cặp số trúng thưởng gấp 40 lần giá trị vé mua .

                  Loại 4 cặp số trúng thưởng gấp 100 lần giá trị vé mua.

                 5. Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số lô tô trúng thưởng:

                 - Vé trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng khi:

                 + Vé trúng thưởng hợp lệ là vé trúng thưởng do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành

                 + Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, khuôn khổ không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định, vé lô tô 2 số, 3 số, lô tô cặp phải ghi chính xác nội dung (cả phần cuống vé và phần vé)

                 + Các số đã chọn của người tham gia dự thưởng loại nào lô tô (2 số, 3 số), lô tô cặp được ghi đúng dòng, đúng cột giữa phần cuống vé, phần vé và vào bảng kê của đại lý.

                 - Thời hạn lĩnh thưởng là 5 ngày kể từ ngày mở thưởng quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị lình thưởng.

                 Trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì Công ty thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh (kể cả trưng cầu giám định của cơ quan công an khi cần thiết ) để xem xét trả thưởng cho khách hàng. Chi phí giám định do khách hàng có vé trúng thưởng cần giám định tri trả.

                 -Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của công ty đối với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được để nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

                 Đối với trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                 6. Trách nhiện và quyền hạn của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.

                 a. Trách nhiệm

                 - Việc phát hành Xổ số lô tô phải tuân thủ các quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

                 - Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành

                 - Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.

                 - Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng                                  

                 - Công bố công khai rộng rãi quy định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số lô tô.

                 - Thông báo kết quả mở thưởng xổ số lô tô có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, giá vé Ký hiệu vé, ngày quay số mở thưởng,...rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết.

                 Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo quy định cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số lô tô do Công ty phát hành.

                 - Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng.

                 - Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số lô tô của công ty.

                 b. Quyền hạn

                 - Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên thực hiện trả thưởng tại trụ sở chính (hoặc chi nhánh, tổng đại lý được ủy quyền).

                 - Yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin liên quan đến tờ vé xổ số lô tô có nghi ngờ là gian lận.

                 - Trong trường hợp khách hàng không yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số lô tô được biết.

                 - Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số lô tô của công ty.

                 - Không chịu trách nhiệm trả thường đối với những vé không hợp lệ, sai quy định của nhà nước và công ty.

                 Đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả... để lĩnh thưởng, công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Trách nhiệm, quyền lợi của khách hàng mua vé xổ số lô tô thủ công

                 a. Trách nhiệm   

                 - Khách hàng tham gia mua vé xố số lô tô thủ công có trách nhiệm tuân thủ các qui định của nhà nước và công ty về hoạt động xổ số lô tô.

                 - Người tham gia dự thưởng xổ số có trách nhiệm bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số.

                 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của nhà nước

                 b. Quyền lợi

                 - Khách hàng được Công ty thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản.

                 Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật...) không trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình tham gia lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

                 - Được quyền yêu cầu công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân.

                 - Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định của pháp luật.

                 8. Tổ chức thực hiện 

                 Thể lệ tham gia dự thưởng được phổ biến rộng rãi trong toàn công ty các đại lý xổ số lô tô và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn