banner xo so dien bien
638075755231288226.jpg
Hội nghị Tổng kết Công tác đại lý xổ số kiến thiết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2022. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đại lý xổ số kiến thiết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đối với các đại lý bán vé xổ số khu vực TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Xem chi tiết
638071228308489539.jpg
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên cũng đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kinh doanh xổ số kiến thiết và Hội nghị tổng kết Công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xem chi tiết
638071213304847345.jpg
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chi bộ, Hội nghị Tổng kết công tác kinh doanh xổ số kiến thiết, Hội nghị tổng kết Công đoàn năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xem chi tiết
638068696644867577.jpg
ĐIỆN BIÊN ĐÔNG - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022

Ngày 17 tháng 12 năm 2022, tại thị trấn Điện Biên Đông - huyện Điện Biên Đông, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đại lý xổ số kiến thiết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xem chi tiết
638065223438501650.jpg
MƯỜNG LAY - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đại lý xổ số kiến thiết năm 2022 huyện Mường Lay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xem chi tiết
638064377236425684.jpg
MƯỜNG NHÉ - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, tại thị trấn Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đại lý xổ số kiến thiết năm 2022 huyện Mường Nhé và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xem chi tiết
638063518501706290.jpg
MƯỜNG CHÀ - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022

Ngày 11 tháng 12 năm 2022, tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đại lý xổ số kiến thiết năm 2022 huyện Mường Chà và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xem chi tiết
638061797748464879.jpg
TỦA CHÙA - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2022

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đại lý xổ số kiến thiết năm 2022 huyện Tủa Chùa và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Xem chi tiết
Trang:   
1   2    3    4    5    Sau   Cuối
Báo Điện Biên Phủ Cục thuế Điện Biên Đài phát thanh và truyền hình Điện Biên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên Sở TT&TT Điện Biên
Lượt đã truy cập: 40960
Online:2
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn