banner xo so dien bien

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

 

 

Tên công ty:  CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

 

* Trụ sở chính:  Phố 4 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

Điện thoại: 0215 3825 789 - 0215 3833 259.     Fax:  0215 3825 931.

 

* Ngành nghề kinh doanh:

1. Nhóm ngành, nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các loại hính xổ số.

2. Nhóm ngành, nghề kinh doanh khác:

- Kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn, uống.

- Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

* Vốn Điều lệ: 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng ).

* Quá trình phát triển:

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập, sắp sếp lại theo Quyết định 74/QĐ-UB ngày 18/1/2005 của UBND Tỉnh Điện Biên trên cơ sở nền tảng của Công ty Xổ số kiến thiết trước đây, được thành lập theo Quyết định 309/QĐ-UB ngày  20 tháng 10 năm 1988 của UBND Tỉnh Lai Châu (Cũ), với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh các loại hình Xổ số kiến thiết và được bổ xung nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: Nghỉ trọ, ăn uống tại Quyết định số 539/QĐ-UB ngày 27/8/1996 của UBND Tỉnh Lai Châu (Cũ).

Công ty XSKT Tỉnh Lai Châu (cũ) tiền thân trước đây là Phòng Xổ số thuộc Ty Tài chính (Năm 1982). Thời kỳ từ năm 1982 đến năm 1992 hoạt động còn mang tính bao cấp, hoạt động XSKT ở địa bàn Tỉnh Lai Châu (cũ ) chỉ thực sự phát huy từ khi Công ty gia nhập Khối hội đồng XSKT Miền bắc ngày 01/01/1993 theo chủ trương của Bộ Tài chính và có hiệu quả cao từ ngày 01/7/1998 khi Công ty đa dạng hóa phát hành nhiều loại hình Xổ số. Hiện nay Công ty đang phát hành các loại hình:

- Xổ số Lôtô 2 số, 3 số.

- Xổ số Lôtô Cặp 2,3,4 cặp số.

- Xổ số Truyền thống.

- Xổ số Bóc.

Khi mới thành lập Công ty, với số vốn pháp định khiêm tốn là 197 triệu đồng.            

Trong đó:      Vốn cố định là : 93 triệu, Vốn lưu động là: 104 triệu

Đến cuối năm 2014 vốn của Công ty là trên 20 tỷ đồng, gấp 100 lần so với số vốn khi mới thành lập;

Khi mới thành lập Doanh nghiệp chỉ có 08 CBCNV với 01 Đảng viên sinh hoạt chung với tổ Hành chính - Tổ chức của Sở Tài chính, đến 30 tháng 12 năm 2016, Doanh nghiệp đã có 01 Chi bộ với 15 đồng chí đảng viên, với đội ngũ CBCNV là 40 người.

Trong đó:      01 Cán Bộ trên đại học.

                      25 Cán Bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

                      06 Cán Bộ Trung cấp.

                     Số còn lại là công nhân kỹ thuật và làm dịch vụ.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn