Ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên

Dien Bien lottery Co.,Ltd
0215-3833259 | Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên

huân chương
Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu đềNgày cbXemTải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 31/07/2018 Xem Tải về
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2017 28/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017 28/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017 21/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT 21/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017 21/03/2018 Xem Tải về
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTPT NĂM 2018 CỦA DOANH NGHIỆP 21/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 21/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 21/03/2018 Xem Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 31/07/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Chế Độ Tiền Lương Tiền thưởng Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hoạt Động Và Xếp Loại Doanh Nghiệp Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2017 30/03/2017 Xem Tải về
Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp 08/03/2017 Xem Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 01/08/2016 Xem Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 20/06/2016 Xem Tải về
Báo cáo chế độ tiền lương - tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 31/03/2016 Xem Tải về
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 31/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 2015 31/03/2016 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 07/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 07/03/2016 Xem Tải về
Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2013 27/11/2015 Xem Tải về
12
Báo Điện Biên Phủ Cục thuế Điện Biên Đài phát thanh và truyền hình Điện Biên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên Sở TT&TT Điện Biên
Lượt đã truy cập: 101549
Online:5
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn