Ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên

Dien Bien lottery Co.,Ltd
0215-3833259 | Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên

huân chương
Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu đềNgày cbXemTải về
Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Năm 2015 20/07/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính 2014 31/03/2015 Xem Tải về
Chiến Lược-Kế Hoạch SXKD Và ĐTPT 5 Năm ( 2015-2019 ) 31/05/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2013 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Năm 2013 27/11/2015 Xem Tải về
Kế Hoạch SXKD Và ĐTPT Năm 2014 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2014 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Năm 2014 27/11/2015 Xem Tải về
Kế Hoạch SXKD Và ĐTPT Năm 2015 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động 6 Tháng Năm 2015 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 07/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 07/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo chế độ tiền lương - tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 31/03/2016 Xem Tải về
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 31/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 2015 31/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 20/06/2016 Xem Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 01/08/2016 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Chế Độ Tiền Lương Tiền thưởng Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hoạt Động Và Xếp Loại Doanh Nghiệp Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2017 30/03/2017 Xem Tải về
Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp 08/03/2017 Xem Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 31/07/2017 Xem Tải về
Báo Điện Biên Phủ Cục thuế Điện Biên Đài phát thanh và truyền hình Điện Biên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên Sở TT&TT Điện Biên
Lượt đã truy cập: 62166
Online:28
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn