banner xo so dien bien
Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu đềNgày cbXemTải về
Báo Cáo Tài Chính 6 Tháng Năm 2015 20/07/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính 2014 31/03/2015 Xem Tải về
Chiến Lược-Kế Hoạch SXKD Và ĐTPT 5 Năm ( 2015-2019 ) 31/05/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2013 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Năm 2013 27/11/2015 Xem Tải về
Kế Hoạch SXKD Và ĐTPT Năm 2014 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tình Hình Hoạt Động Năm 2014 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Năm 2014 27/11/2015 Xem Tải về
Kế Hoạch SXKD Và ĐTPT Năm 2015 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động 6 Tháng Năm 2015 27/11/2015 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015 07/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 07/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo chế độ tiền lương - tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 31/03/2016 Xem Tải về
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 31/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 2015 31/03/2016 Xem Tải về
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 20/06/2016 Xem Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 01/08/2016 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Chế Độ Tiền Lương Tiền thưởng Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Thực Trạng Quản Trị Và Cơ Cấu Tổ Chức Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Báo Cáo Đánh Giá Hoạt Động Và Xếp Loại Doanh Nghiệp Năm 2016 30/03/2017 Xem Tải về
Kế Hoạch Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2017 30/03/2017 Xem Tải về
Giấy Ủy Quyền Thực Hiện Công Bố Thông Tin Doanh Nghiệp 08/03/2017 Xem Tải về
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 31/07/2017 Xem Tải về
123
Báo Điện Biên Phủ Cục thuế Điện Biên Đài phát thanh và truyền hình Điện Biên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên Sở TT&TT Điện Biên
Lượt đã truy cập: 120754
Online:8
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn