banner xo so dien bien
Từ ngày  (Ngày/Tháng/Năm)  Đến ngày  (Ngày/Tháng/Năm) 

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tiêu đềNgày cbXemTải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2020 31/07/2020 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 30/03/2020 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM KẾT THÚC 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN 30/03/2020 Xem Tải về
KẾ HOẠCH SẢN XUẨN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020 CỦA DOANH NGHIỆP 30/03/2020 Xem Tải về
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSX KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT 30/03/2020 Xem Tải về
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG , TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 30/03/2020 Xem Tải về
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019 30/03/2020 Xem Tải về
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2020 30/03/2020 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - 2019 29/07/2019 Xem Tải về
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 28/03/2019 Xem Tải về
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 2018 28/03/2019 Xem Tải về
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUÀN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018 28/03/2019 Xem Tải về
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2018 28/03/2019 Xem Tải về
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSX KD HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT 28/03/2019 Xem Tải về
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTPT NĂM 2019 CỦA DOANH NGHIỆP 28/03/2019 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 22/02/2019 Xem Tải về
BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 22/02/2019 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018 31/07/2018 Xem Tải về
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2017 28/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017 28/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2017 21/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHSXKD HÀNG NĂM VÀ 3 NĂM GẦN NHẤT 21/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2017 21/03/2018 Xem Tải về
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTPT NĂM 2018 CỦA DOANH NGHIỆP 21/03/2018 Xem Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 21/03/2018 Xem Tải về
123
Báo Điện Biên Phủ Cục thuế Điện Biên Đài phát thanh và truyền hình Điện Biên Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên Sở TT&TT Điện Biên
Lượt đã truy cập: 221221
Online:7
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn