banner xo so dien bien

Ngày 28 tháng 6 năm 2022 Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Về tham dự Đại hội gồm các đại biểu; đồng chí Lường Tuấn Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Phụ trách phòng nghiệp vụ II, cơ quan UBKT tỉnh Điện Biên; đồng chí Nguyễn Thị Gấm - Kiểm soát viên Công ty; đồng chí Hà Sơn Bình - Bí thư Chi đoàn thanh niên Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; các đồng chí trong BCH Chi bộ Văn phòng 1, Văn phòng 2 Đảng bộ Sở Tài chính tới dự Đại hội.

 (Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên) 

(Trái: Đồng chí Lường Tuấn Anh – Uỷ viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Phải: Đồng chí: Nguyễn Xuân Đạt - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Phụ trách phòng Nghiệp vụ II, cơ quan UBKT Tỉnh ủy) 

   (Trái: Đồng chí Phạm Quang Long – Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ Văn phòng 1, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Điện Biên ) 


 (Đồng chí Cao Đăng Phúc – Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát biểu, trình bày diễn văn khai mạc đại hội)

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ (2020-2022), phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ (2022-2025) và dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ (2020-2022).

Nhiệm kỳ (2020-2022) dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh doanh của Doanh nghiệp.

(Đồng chí: Nguyễn Mạnh Quân - Phó bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022)

Nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh doanh của Doanh nghiệp. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường quản lý đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, cải cách tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm chi phí, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, vốn Nhà nước giao luôn bảo toàn, nghĩa vụ với nhà nước được thực hiện đầy đủ, đời sống vật chất, tinh thần, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động luôn được đảm bảo và không ngừng được nâng cao.


(Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng Bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến chỉ đạo)

Cấp ủy, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo doanh nghiệp đoàn kết và cố gắng của tập thể đảng viên, viên chức và người lao động trong Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Chi bộ Công ty lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2022) đề ra. Tổng doanh thu: 313 tỷ 900 triệu đồng. Tăng trưởng bình quân là: 5,75% so với kế hoạch nhà nước giao. Vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. (Chỉ tiêu nghị quyết đề ra là tăng trưởng bình quân từ 2%/năm trở lên); Tổng số đã nộp ngân sách: 73 tỷ 499 triệu đồng trong đó tăng bình quân với kế hoạch Nhà nước giao là: 25%; So với kế hoạch Nhà nước giao vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. (Chỉ tiêu nghị quyết đề ra là vượt so với kế hoạch Nhà nước giao 5%/năm trở lên); Tổng lợi nhuận: 8 tỷ 274 triệu đồng trong đó. Tăng trưởng bình quân là: 5%; So với kế hoạch Nhà nước giao vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. (Chỉ tiêu nghị quyết đề ra là tăng bình quân từ 2%/năm trở lên); Thu nhập bình quân: 13.375.000 đồng. Tăng trưởng bình quân là: 2,4% so với kế hoạch Nhà nước giao; Vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. (Chỉ tiêu nghị quyết đề ra là tăng bình quân 2%/năm trở lên); Thu nhập bình quân năm 2020 là 13,3 triệu /người/tháng, năm 2021 là 13,375 triệu/người/tháng, năm 2022 là 13,375 triệu/người/tháng. Tổng số viên chức quản lý và người lao động năm 2020 là: 44 người; Năm 2021: 45 người; đến tháng 4/2022: 45 người; Hoạt động kinh doanh nhà nghỉ: 256,1 triệu đồng; Tạo công ăn, việc làm cho hơn 400 đại lý, với mức thu nhập bình quân từ 3 triệu đồng - 3,4 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả 100% đảng viên, viên chức và 95% người lao động đã được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết. Duy trì sinh hoạt Đảng hàng tháng. Việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, của Đảng bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới.

Về Công tác xây dựng tổ chức Đảng, Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, việc phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý phải thực sự là tấm gương, là hạt nhân đoàn kết ở công ty. Công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn đảng viên theo đúng quy định Điều lệ Đảng, Chi bộ xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong Doanh nghiệp nhà nước là hạt nhân chính trị, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo thực hiện kinh doanh có hiệu quả, đoàn kết, thống nhất cao trong việc tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Công ty

Về lãnh đạo công tác cán bộ, Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ lao động quản lý, thực hiện đào tạo, phát triển trong các ngành nghề chính của Công ty, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho lao động quản lý, người lao động trong công ty để đáp ứng tốt nhu cầu kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển. Chú trọng Công tác đào tạo hàng năm, nâng cao năng lực, tăng cường và phát triển đội ngũ quản lý chuyên nghiệp. Tiếp tục định kỳ tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, quản lý và lý luận chính trị, đặc biệt là việc tiếp cận và làm chủ các công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới,… Xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển nguồn nhân lực. Làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ kế thừa các vị trí quản lý.  

Chi bộ làm tốt công tác Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Trong nhiệm kỳ qua tập thể đảng viên, viên chức người lao động tham gia ủng hộ các quỹ do các sở ban ngành, đoàn thể phát động như các quỹ chất độc màu da cam, quỹ thiên tai, tết vì người nghèo, ủng hộ miền trung, tây nguyên, ủng hộ người khuyết tật, quỹ khuyến học, quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 với tổng số tiền là 483 triệu đồng.

Đại hội đã đánh giá chung kết quả và bài học kinh nghiệm. Từ đó đưa ra phương hướng,  mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ (2022-2025)

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất năng lực. Đại hội bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ (2022-2025)

(Đại hội tiến hành biểu quyết)

 

(Đồng chí Cao Đăng Phúc – Chủ tịch Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo Công ty bỏ phiếu, bầu cử Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025)

(Đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu, bầu cử Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025)

(Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025)

(Đồng chí Hà Sơn Bình đại diện Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025)

(Các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể trong Công ty tặng hoa chúc mừng Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025)


Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2022-2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng. Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ (2020-2022). Rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và những giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2022-2025).

 (Tập thể Đảng viên trong Chi bộ Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên chụp ảnh lưu niệm)

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn