banner xo so dien bien

Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết Chi bộ, Hội nghị Tổng kết công tác kinh doanh xổ số kiến thiết, Hội nghị tổng kết Công đoàn năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Cao Đăng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên khai mạc Hội nghị Tổng kết Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

(Đồng chí: Cao Đăng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên)

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Quân – Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày báo cáo tổng kết Chi bộ năm 2022.

Chi bộ luôn đoàn kết nội bộ, nỗ lực, phấn đấu vươn lên, thống nhất tổ chức điều hành trong công tác kinh doanh, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty;

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc sản xuất kinh doanh của đơn vị: Với nhiệm vụ được giao, xác định rõ vai trò của Chi bộ đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường quản lý đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, cải cách tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm chi phí, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, vốn Nhà nước giao luôn bảo toàn, đời sống vật chất, tinh thần, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động luôn được  bảo đảm và nâng cao;

Không ngừng hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp cơ chế, chính sách của Nhà nước và điều kiện của Công ty. Công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật, phân phối tiền lương và nâng bậc, chuyển ngạch lương cho người lao động theo đúng quy định;

Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các kỳ sinh hoạt Chi bộ;

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Chi bộ sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức trong đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên nhất là người đứng đầu Cấp ủy; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ cũng như toàn Công ty; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt; tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Chi ủy đối với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể và các hoạt động của Công ty, chủ động ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Xây dựng và phát triển Công ty theo định hướng ổn định và bền vững. Phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, sử dụng lao động hợp lý, tác phong làm việc chuyên nghiệp hiệu quả; qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới hoạt động kinh doanh có những giải pháp phù hợp với hoạt kinh doanh của doanh nghiệp để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ, kế hoạch năm đề ra.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước và sự phát triển của doanh nghiệp. Đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về ngành nghề kinh doanh; tăng cường công tác lãnh đạo đối với các đoàn thể quần chúng trong việc kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn