banner xo so dien bien

Ngày 05 tháng 12 năm 2022, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kinh doanh xổ số kiến thiết và Hội nghị tổng kết Công đoàn năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 có Đ/c Cao Đăng Phúc - Chủ tịch Công ty; đ/c Nguyễn Thị Gấm (Kiểm soát viên - Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp Sở Tài chính), cùng Ban giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tài Chính, Chi bộ, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty đúng theo pháp luật.

Giải quyết việc làm cho người lao động, mọi quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động luôn được quan tâm, luôn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của Doanh nghiệp. Tất cả người lao động trong Doanh nghiệp luôn có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. Từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Thực hiện tốt về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, sử dụng lao động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty: Trong năm 2022 hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 kéo dài diễn biến phức tạp, khó lường tại các tỉnh, thành phố trong nước và trên địa bàn tỉnh. Mặt khác công ty luôn đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp của số đề bất hợp pháp vẫn lén lút hoạt động đã tác động đến hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết của Công ty, doanh thu các loại hình xổ số tụt giảm sâu so với năm trước, ước tổng doanh thu:

Tổng doanh thu năm 2022 đạt: 116 tỷ 870 triệu đồng; đạt 82 % so với kế hoạch (kế hoạch giao năm 142 tỷ 412 triệu đồng); đạt 82% So với năm 2021 (năm 2021 doanh thu đạt:142 tỷ 086 triệu đồng);

Thực hiện nghĩa vụ ngân sách: 27 tỷ 289,4 triệu đồng; đạt 84,% so với kế hoạch (kế hoạch nhà nước giao: 32 tỷ 479 triệu đồng); đạt 82% so với năm 2021 (năm 2021 số nộp ngân sách: 33 tỷ 234 triệu đồng);

Lợi nhuận đạt: 3 tỷ 340 triệu đồng; đạt 83,65% so với kế hoạch (kế hoạch giao năm: 3 tỷ 993 triệu đồng); đạt 84% so với năm 2021 (năm 2021 lợi nhuận đạt: 3 tỷ 988 triệu đồng);

Thu nhập bình quân năm 2022 là: 13,5 triệu đồng/người/tháng; đạt 100% so với kế hoạch năm: đạt 101% so với năm 2021 (năm 2021 thu nhập bình quân: 13.375 triệu đồng/người/tháng).

 (Ông: Cao Đăng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên dự Hội nghị)

Nhiệm vụ kinh doanh của Công ty trong năm 2023 rất nặng nề, dự báo hoạt động kinh doanh Xổ số kiến thiết gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tập thể viên chức, người lao động trong Công ty cần tập trung cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó cần tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

 Đ/c: Cao Đăng Phúc (Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên) phát biểu và nhận xét.

 

Đồng chí nhất trí với nội dung của bản báo cáo, tuy nhiên đồng chí yêu cầu cần đánh giá rõ ràng, chi tiết và đầy đủ hơn nữa về những nguyên nhân khó khăn đang tồn gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, cần thẳng thắn nhìn nhận để sửa chữa, khắc phục từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Cần tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công việc để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mỗi cá nhân trong Công ty cần nâng cao hơn nữa về phong cách, tác phong làm việc. Cần nhận diện rõ vai trò của bản thân mỗi cá nhân trong khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 Cần chú trọng quan tâm hơn nữa về 2 vấn đề mấu chốt của công tác kinh doanh đó là Đại lý và Thị trường, nâng cao tinh thần khách quan trong việc nhìn nhận thị trường kinh doanh. Đánh giá chi tiết, rõ ràng, trung thực hơn nữa về hệ thống đại lý và thị trường để đưa ra giải pháp kinh doanh hiệu quả trong thời gian tới.

 Nối tiếp chương trình, Đ/c Nguyễn Văn Kiểm – Tổ trưởng tổ Công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2022.

 

 

 Trong năm vừa qua, mọi hoạt động của tổ Công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đều nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo. Đặc biệt của cấp ủy Chi Bộ, chính quyền Công ty, cùng với sự quan tâm của BCH Công đoàn Sở Tài Chính, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ Công đoàn hoạt động. Tập thể đoàn viên trong tổ công đoàn, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tổ công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, quán triệt các văn bản của đảng cấp trên, của các cấp công đoàn, cho người lao động, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của công ty.

Tăng cường học tập bồi dưỡng để nắm vững quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát vào các chức năng, nhiệm vụ chương trình hoạt động của công đoàn. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty xây dựng kế hoạch và giải pháp phù hợp để tổ chức có hiệu quả.

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn