banner xo so dien bien

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã diễn ra Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có ông Cao Đăng Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi bộ - Chủ tịch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên; cùng toàn thể ban Giám đốc, viên chức và người lao động trong Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty TNHH Xổ số Điện Biên tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm (2021-2025) theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV; Tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024; 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 – 28/6/2024); 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2024). Năm du lịch Quốc gia tại Điện Biên. Tập thể viên chức, người lao động trong Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

(Đồng chí: Bùi Xuân Huy - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thông qua những nội dung chính của Hội nghị)

Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, mục tiêu kinh doanh

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban ngành, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Tài Chính, Chi bộ, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đã thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty đúng theo pháp luật.

Không ngừng hoàn thiện xây dựng các nội quy, quy chế quản lý nội bộ phù hợp cơ chế chính sách của nhà nước và điều kiện của Công ty. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong doanh nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước luôn bảo toàn vốn và phát triển, giải quyết việc làm, chính sách cho người lao động. Mọi quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động luôn được quan tâm, luôn được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của Doanh nghiệp. Tất cả người lao động trong Doanh nghiệp luôn có việc làm thường xuyên, ổn định. Từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

(Đồng chí: Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trước toàn thể Hội Nghị)

Công tác cán bộ

Tổng số viên chức quản lý và người lao động trong Công ty đến nay 46 đồng chí.

Trình độ chuyên môn viên chức quản lý và người lao động trong Công ty:

+ Trên đại học: 05 đồng chí. Đạt tỷ lệ  10,9%

+ Đại học: 34 đồng chí. Đạt tỷ lệ 73,9%

+ Cao đẳng, trung cấp: 02 đồng chí. Đạt tỷ lệ 4,3%

+ Sơ cấp, kỹ thuật, chưa qua đào tạo 05 đồng chí. Đạt tỷ lệ 10,9%

Công ty thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ và người lao động. Công tác tổ chức, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát triển cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm Công ty đã điều động 6 lượt người lao động, nâng bậc lương cho 8 người lao động. Có 01 viên chức quản lý học xong Cao cấp chính trị, 01 người lao động đang học đại học.

Kết quả kinh doanh

Doanh thu:

Ước doanh thu thực hiện 06 tháng đầu năm 2024 là: 64,874 tỷ đồng; đạt 52% so với kế hoạch năm 2024 là: 124,479 tỷ đồng; so với 6 tháng đầu năm 2023 đạt: 106,7 %. ( Doanh thu 06 tháng đầu năm 2023 là: 60,822 tỷ đồng).                      

Nộp ngân sách:

Số nộp ngân sách 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt là: 16,652 tỷ đồng; đạt: 58 % so với kế hoạch năm là: 28,528 tỷ đồng; so với 6 tháng đầu năm 2023 đạt: 119 %. ( Số nộp ngân sách 06 tháng đầu năm 2023 là: 13,938 tỷ đồng.)  

Lợi nhuận:

Lợi nhuận doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt: 1,820 tỷ đồng; đạt: 50 %. So với kế hoạch năm 2024 là: 3,623 tỷ đồng; so với 6 tháng đầu năm 2023 đạt: 145,4 %. ( Lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2023 là: 1,252 tỷ đồng.)

Thu nhập bình quân:

Thu nhập bình quân của viên chức, người lao động 06 tháng đầu năm 2024 ước đạt: 13,5 triệu đồng/người/tháng; đạt 100% so với kế hoạch năm: đạt 100% so với 6 tháng đầu năm 2023 (6 tháng đầu năm 2023 thu nhập bình quân: 13,5 triệu đồng/người/tháng).

(Đồng chí: Nguyễn Mạnh Quân - Giám đốc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trước toàn thể Hội Nghị)

Các phong trào thi đua và đoàn thể, quần chúng; giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh:

Công tác Thi đua, khen thưởng các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí”; phong trào “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; đặc biệt cao điểm thực hiện phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024; 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 – 28/6/2024); 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2024). Đầu năm 2024, Công ty đã ban hành Kế hoạch 07/KH-XSKT ngày 12/01/2024 về Kế hoạch phát động phong trào thi đua Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên năm 2024; Phát động số 08/PĐ-XSKT ngày 22/01/2024 về Phát động phong trào thi đua Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên năm 2024. Các phong trào thi đua trong toàn Công ty đã góp phần quan trọng tạo động lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội. Qua các phong trào thi đua Công ty chú ý phát hiện, khen thưởng kịp thời, nhân rộng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến.

Công ty luôn có sự đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn; 06 tháng đầu năm 2024 Công ty đã phát động tham gia ủng hộ các quỹ, các phong trào của tỉnh với số tiền là: 113.100.000 đồng.

Tập thể Công ty đã trao các phần quà nhân dịp tết Nguyên đán năm 2024 cho nhân dân xã Tả Sìn Thàng với tổng giá trị là: 48.790.140 đồng.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Tập thể ban lãnh đạo, người lao động trong Công ty luôn bám sát vào Nghị quyết đại hội Chi bộ đã đề ra, Nghị quyết hội nghị Người lao động và kế hoạch Nhà nước giao.

Tập thể Ban lãnh đạo chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch như sau:

1. Về doanh thu phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch được giao năm 2024 là: 124,479 tỷ đồng.

2. Về nộp ngân sách phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch Nhà nước giao năm 2024 là: 28,528 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận doanh nghiệp phấn đấu đạt kế hoạch đề ra: 3,623 tỷ đồng.

4. Thu nhập bình quân người lao động đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng.

(Đồng chí: Cao Đăng Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính, Bí thư Chi Bộ - Chủ tịch Công ty Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên nhận xét, đánh giá báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của toàn thể Công ty trong 6 tháng đầu năm 2024)

Tiếp nối chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Kế toán trưởng, Tổ trưởng tổ Công đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày báo cáo Sơ kết Công đoàn trước toàn thể Công ty.

Kết quả hoạt động công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024

Công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động:

Công đoàn tham gia xây dựng kế hoạch phát triển Công ty, đảm bảo quốc phòng an ninh, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vận động cán bộ và CNVCLĐ nêu cao trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật, giám sát Luật Lao động và Luật Công đoàn.

Thực hiện chức năng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên Công đoàn và người lao động. Được sự quan tâm của cấp ủy Chi bộ, chính quyền Công ty, Tổ Công đoàn phối hợp thăm hỏi, động viên đoàn viên và người thân lúc ốm đau, hoạn nạn và khi gia đình gặp khó khăn.

(Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng - Kế toán trưởng, Tổ trưởng tổ Công đoàn Công ty Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên trình bày báo cáo Sơ kết Công đoàn 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024)

Kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban lãnh đạo Công ty và Tổ Công đoàn phối hợp tổ chức thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, nâng cao nhận thức CNVCLĐ về vai trò cá nhân và gia đình trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và cuộc vận động xây dựng cán bộ CNVCLĐ "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" với kế hoạch cụ thể, thiết thực. Qua các phong trào, Tổ Công đoàn phát hiện, khen thưởng và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình. Thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, người lao động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới tại nơi cư trú.

Công tác tham gia xây dựng tổ Công đoàn vững mạnh tiêu biểu:               

- Sáu tháng đầu năm 2024, tổ Công đoàn Công ty tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty, không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn cả về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về mọi mặt.

- Công tác thông tin, báo cáo đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Công tác quản lý quỹ công đoàn có sổ sách ghi chép đầy đủ, chi tiết công khai minh bạch, chi theo quy chế của công đoàn, chi đúng và chi hợp lý có hiệu quả.

- 100% đoàn viên công đoàn chấp hành đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn cấp trên,  hằng năm đều đóng đoàn phí đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Công tác phát triển Đảng:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, được Cấp ủy và Chi bộ, Đảng bộ quan tâm tổ Công đoàn vinh dự có 01 đồng chí được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng và 01 đồng chí được chuyển Đảng chính thức, cử 01 đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng.

Công tác xã hội từ thiện:

1. Ủng hộ quà tết năm 2023 - xã Tả Sìn Thàng ( quà và thuê xe)

48.790.140đ

2. Ủng hộ chương trình "Xuân đoàn kết, Tết yêu thương" (Tủa chùa)

  5.000.000đ

3. Ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón tết 2024

3.000.000đ

4. Chi tài trợ bắn pháo hoa Tết, lễ hội hoa ban, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

80.000.000đ

5. Ủng hộ người khuyết tật và trẻ em mồ côi

3.000.000đ

6. Ủng hộ Quỹ khuyến học STC năm 2024

14.200.000đ

7. Ủng hộ nhân ngày tết thiếu nhi 1/6/2024

7.900.000đ

8. Tổng Cộng

161.890.140đ

Mục tiêu trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Tổ Công đoàn:

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chi bộ và chính quyền, tăng cường kiểm tra, đánh giá và khen thưởng.

Nâng cao nghiệp vụ công đoàn qua các lớp tập huấn, đổi mới hoạt động công đoàn, và học tập kiến thức pháp luật, chuyên môn.

Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong tập thể.

Bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Tham gia các phong trào văn hóa, thể thao, và từ thiện.

Xây dựng tổ công đoàn vững mạnh, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Chi bộ, chính quyền, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, chi bộ và nhiệm vụ kinh doanh năm 2024.

Cuối hội nghị, Ban Giám đốc Công ty đã tặng hoa và quà chúc mừng sinh nhật lãnh đạo, người lao động trong Công ty có sinh nhật trong Quý II năm 2024

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn