banner xo so dien bien

 THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

  

TÊN CÔNG TY:  CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

* Trụ sở chính:  Phố 4 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên.

* Điện thoại: 0215 3825 789 - 0215 3833 259.    Fax:  0215 3825 931.

* Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp gồm:

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên áp dụng mô hình một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm:

Chủ tịch Công ty, Giám Đốc Công ty, Kiểm soát viên Công ty.

Ngoài các chức danh quản lý trên Công ty còn có: Các Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm: Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch và phát hành, Phòng Trả thưởng, Phòng Tổ chức, với tổng số viên chức và người lao động đến 16 tháng 12 năm 2021 là 45 người.

Các Tổ chức Đảng, đoàn thể: Công ty có một Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh Điện Biên, gồm 21 Đồng chí Đảng viên; Các tổ chức đoàn thể của Công ty hoạt động chung với các tổ chức đoàn thể thuộc Sở Tài chính Điện Biên, gồm: Tổ Công đoàn, nữ công, Phân đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh,...

* Ngành nghề kinh doanh:

1. Nhóm ngành, nghề kinh doanh chính: Kinh doanh các loại hình xổ số.

2. Nhóm ngành, nghề kinh doanh khác:

- Kinh doanh khách sạn và dịch vụ ăn, uống.

- Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. 

* Vốn Điều lệ: 20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng ).

* Những thành tích đạt được:

Với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hàng năm Doanh nghiệp luôn được Chính phủ, các cấp, các ngành tặng bằng khen, đặc biệt năm 2013 tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II, Năm 2014 được UBND Tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong 5 năm 2010 - 2014 của Khối Doanh nghiệp.

Đạt được kết quả trên trước hết là do hoạt động kinh doanh xổ số đã có được hệ thống cơ chế chính sách tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với tình hình thực tế; Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết được sự quan tâm, theo dõi, chỉ đạo kịp thời của Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính, sự quan tâm thích đáng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh trong việc hỗ trợ và tạo thuận lợi nhiều mặt trong hoạt động kinh doanh của Công ty; sự quan tâm thường xuyên của Sở Tài chính đã kịp thời chỉ đạo, đưa ra những chủ trương, chỉ thị sát với thực tế phù hợp với điều kiện thực hiện của Công ty.

Ngoài ra còn có sự năng động, nỗ lực nhiều mặt của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty trong kinh doanh khai thác thị trường, sự hoạt động năng nổ bền bỉ của hệ thống đại lý bán vé xổ số kiến thiết rộng khắp có tay nghề đưa tờ vé số tới tay khách hàng, thu góp những đồng tiền nhỏ lẻ thành những nguồn vốn lớn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ cho lợi ích cộng đồng trên địa bàn Tỉnh.

 

Cập nhật ngày 16/12/2021 bởi Hoàng Nguyễn...

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn