Ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên

Dien Bien lottery Co.,Ltd
0215-3833259 | Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên

huân chương

DANH SÁCH ĐẠI LÝ THÀNH PHỐ NĂM 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

MS

Họ và tên Đại lý

MST

Số CMT

Địa Chỉ

Đ.Thoại

1

 0.001

Vũ Văn Giới

5.600.102.972

040290913

Tổ 15 - P.Him Lam - TP ĐBP

3810 782

2

 0.002

Đàm Thị Siền

8.282.530.688

040370791

Tổ 15 - P.Him Lam - TP ĐBP

0934 689 551

3

 0.003

Lê Thị Hà

8.120.735.360

040263549

Tổ 31-P Mường Thanh

0975 085 309

4

 0.004

Phạm Thị Lựu

8.283.294.578

050273325

Tổ 5 - Phường Tân Thanh

 

5

 0.005

Phạm Thị Phước

8.286.995.740

040196492

Tổ 1 - P. Him Lam

3811 871

6

 0.006

Nguyễn Thanh Tuấn

 

040490122

Đội 3 - X.Thanh Xương - H.ĐB

 

7

0.007

Lò Thị Hồng

    8.441.049.229

040283121

Đội 12 - Xã Thanh Hưng - H.Điện Biên

0969 011 325

8

0.008

Chu Mạnh Hùng

    8.429.788.569

040309078

Tổ 7 - P.Noong Bua - TPĐB

0126 910 3469

9

 0.009

Lê Thị Thảo

    8.286.997.868

040219066

Tổ 20 - P.Tân Thanh

0125 750 1189

10

 0.010

Lê Thị Tình

    5.600.187.260

040354240

Phố 11 - P.Tân Thanh

3828 429

11

 0.011

Nguyễn Thị Như

    8.226.473.669

040009616

Tổ 6 - P Tân Bình

0168 832 7511

12

 0.012

Lê Thị Minh Châu

    8.287.005.629

040264414

Tổ 4 - P.Him Lam

0168 722 9862

13

 0.013

Nguyễn Thị Thục

    8.282.530.310

040338773

Tổ 15 - P. Him Lam

0915 649 523

14

 0.014

Vũ Thị Nga

    8.287.018.240

040224385

Tổ 20 - P.Him Lam

0121 307 0326

15

 0.015

Trần Mạnh Cường

    8.226.468.210

040196517

Tổ17- P. Him Lam

 

16

 0.016

Nguyễn Thị Loan

    8.007.237.073

040235589

Phố 12 - P.Him Lam

0169 897 4500

17

 0.017

Hoàng Thị Luyện

    8.092.140.062

040232328

Đội 5 - Thanh Luông

0973 876 168

18

 0.018

Vũ Thị Nhàn

    8.287.029.933

040245776

Tổ 11 - P. Him Lam

0123 960 0289

19

 0.019

Vũ Thị Nhung

    8.282.527.822

040300712

Tổ 9- P.Him Lam

0983 953 399

20

 0.020

Nguyễn Thị Vận

    8.084.037.382

040255277

Tổ 1 - P. Him Lam

0169 401 6770

21

0.021

Nguyễn Thị Chi

    5.600.202.416

040310457

SN 53 - Phố 5 - P.Noong Bua  - TP ĐB

0976 035 697

22

0.022

Nguyễn Thị Thắm

 

 

Trung tâm 2 - Nà tấu - H.Điện Biên

0169 980 5341

23

 0.023

Lê Thị Thanh B

    8.283.298.251

040161547

Phố 18 - Tân Thanh

3282 713

24

0.024

Hoàng Thị Thành

    8.287.581.051

040372112

Tổ 9 - P.Him Lam

0985 701 541

25

 0.025

Trần Thị Thoa

    8.453.292.884

040249633

SN 400 - Phố 4 - P.Tân Thanh - TPĐB

0981 037 677

26

 0.026

Nguyễn Thị Nga

    8.287.587.416

168113243

Phố  5 - P.Him Lam

0164 413 6805

27

 0.027

Nguyễn Văn Cường

    8.282.523.426

040293967

Phố 4 - P.Him Lam

0914 894 366

28

 0.028

Lê Thị Dung B

    8.287.593.145

040373501

Phố 1 - P Him Lam

012 596 9622

29

0.029

Cao Thị Luyến

    8.089.031.602

040160975

Đội 3 - xã Thanh Luông - HĐB

 0123 858 4388

30

 0.030

Nguyễn Quốc Toản

    8.042.705.158

040248425

Tổ 21 - P Him Lam

2241 113

31

 0.031

Bùi Thị Trình

    8.287.599.394

151099438

Tổ 13 - P.Him Lam

3810 631

32

 0.032

Lê Thị Sợi

    8.042.711.176

040167289

Phô 9 - P.Tân Thanh

0946 392 013

33

0.033

Chu Thị Yến

    8.239.471.108

040041466

SN 137 - Phố 15 - P.Mường Thanh

0943 694 043

34

 0.034

Phạm Ngọc Tám

    8.287.604.742

040150028

SN 125-Phố 8 - P.Thanh Bình

0169 744 9130

35

 0.035

Trần Thị Bích Ngọ

    8.287.609.966

040085715

Phô 4 - P. Thanh Trường

0169 718 8562

36

 0.036

Nguyễn Văn Toàn

    8.353.212.028

040286160

Phố 9 -P.Mường Thanh

3826 160

37

 0.037

Vũ Thị Dần

    8.239.472.623

040084575

Phố 10 - P. Mường Thanh

3834 556

38

 0.038

Nguyễn Văn Trào

    8.290.879.881

040185004

SN 20 - P Thanh Trường - TP ĐB

0973 530 825

39

 0.039

Nguyễn Thị Dung

    8.287.755.967

040059375

Tổ 22 - P. Tân Thanh

0979 548 900

40

 0.040

Trần Thị Nguyện

    8.353.212.229

040474041

Tổ 15 - P. Him Lam

0166 632 4320

41

 0.041

Đinh Thị Đào

    8.287.755.981

040338841

Tổ 14 - P.Him Lam

0916 815 705

42

 0.042

Đoàn Thị Dậu

    8.287.756.008

040006660

Phố 10 - P.Tân Thanh

3826 715

43

 0.043

Nguyễn Thị Kim Nhung

    8.287.756.054

040219366

Tổ 16 - P.Him Lam

0168 253 2342

44

 0.044

Phạm Thị Nga

    8.287.756.110

040343797

Phố 2 - P.Nam Thanh

3924 422

45

 0.045

Ngô Thị Xuân

    8.287.756.167

040268568

Phố 6 - P.Mường Thanh

0983 834 096

46

 0.046

Trần Thị Cửu

    8.078.519.324

040167307

Tổ 1 - P.Mường Thanh

0974 931 264

47

 0.047

Đỗ Thị Mai

    8.104.885.030

040189293

Phố 10 - P.Thanh Bình

0949 859 263

48

 0.048

Đào Thị Tấc

    5.600.217.370

040265099

Phố 14 - P.Thanh Bình

3735 588

49

 0.049

Đoàn Bích Liên

    8.451.156.117

040260266

SN 163 - Tổ 23 - P.Him Lam -

0168 501 8689

50

 0.050

Phạm Tiến Lãng

    8.239.471.362

040418543

T15 - P Mường Thanh - TPĐB

0987 956 019

51

0.051

Nguyễn Thị Trang

    8.044.159.708

040340343

T23 - P Mường Thanh-TPĐB

0979 402 105

52

0.052

Nguyễn Thị Thứ

    8.429.788.576

040058836

Tổ 4 -  P.Thanh Bình - TPĐB

0168 746 4456

53

 0.053

Lưu Thái Linh

    8.287.066.276

040303043

C4 -  X· Thanh Hưng-H. Điện Biên

0163 299 9457

54

 0.054

Phạm Thị Thơm

    8.287.070.297

040370349

Phố 8 - P.Tân Thanh

 2216 662

55

 0.055

Trần Thị Thu

    8.290.771.609

150648560

Tổ 20 - P.Mường Thanh

3824 139

56

 0.056

Lê Thị Hòa

    8.287.077.172

040160812

Phố 6 - P.Mường Thanh

3826 428

57

 0.057

Phạm Thị Hồi

    8.209.914.017

040004721

Tổ 13 - P.Mường Thanh

0947 264 773

58

0.058

Đinh Thị Thu Huyền

    8.081.508.749

040343463

SN 211 - Phố 20 - P.Tân Thanh

0943 296 681

59

 0.059

Phạm Thị Lan

    5.600.116.100

040179431

Tổ 6 -  P.Thanh Trường

 

60

 0.060

Vũ Thị Hiền

    8.002.247.511

040315636

Tổ 15 - P. Mường Thanh - TP ĐBP

0948 978 775

61

 0.061

Đào Thị Toan

    8.134.128.711

141461052

Tổ 13-P.Mường Thanh

3825 666

62

 0.062

Nguyễn Thanh Hà

 

040246881

Đội 6 - X.Thanh An - H.ĐB

 

63

 0.063

Nguyễn Duy Phong

    8.287.085.303

040001246

Phố 14 - P.Mường Thanh

 

64

 0.064

Bùi Trọng Tấn

    8.282.680.891

040162267

Tổ 8  - P.Thanh Trường

0948 544 299

65

 0.065

Nguyễn Thị Hồng

    8.283.300.863

040234069

Tổ 20 - P.Mường Thanh - TPĐB

0934 451 556

66

 0.066

Nguyễn Thị Lanh

    8.287.511.061

040208617

Đội 4 - Thanh Yên

0167 837 1489

67

 0.067

Nguyễn Văn Tài

    8.111.889.766

040001128

Phố 2 -  P.Thanh Bình

0985 055 028

68

 0.068

Mai Quang Hưng

    8.089.031.754

040222844

SN 01A - Phố 23 - P.Thanh Trường

0126 207 7681

69

 0.069

Lê Hồng Quân

    8.226.478.868

040081621

Phố 3 - P.Thanh Trường

3827 678

70

 0.070

Trần Thị Hạnh

    8.287.511.576

040241411

Tổ 3 - P.Thanh Bình

012 898 7009

71

 0.071

Phaạm Thị Nhài

    8.287.511.713

040345340

Phố 1 -  Thanh Bình

0949 504 009

72

 0.072

Nguyễn Thị Sen

    8.085.830.763

040231738

SN 45 - Phố 6 - P.Thanh Bình

0916 817 869

73

0.073

Vũ Quang Hưởng

    8.310.067.908

040387980

Đội 7 - Xã Thanh Yên - H.Điện Biên.

0944 811 555

74

 0.074

Lê Thị Thanh Hương

    8.287.512.001

040356686

Tổ 4 - P.Thanh Bình

0127 552 5566

75

 0.075

Phạm Thị Trữ

    8.287.513.460

040459547

Đội 5 -  X· Thanh Luông

0947 885 559

76

 0.076

Lò Thị Him

    8.287.513.774

040247630

Phố 10 - P.Thanh Trường

0167 934 1591

77

 0.077

Bùi Thị Thêm

    8.283.575.586

040066108

Phố 5 - Thanh Bình

0982 611 481

78

 0.078

Trần Thị Thủy B

    8.271.229.990

040213474

Đội 20 - X· Thanh Hưng

 

79

 0.079

Phạm Văn Soi

    8.294.732.061

040120760

Đội 2 - xã Thanh Yên - H.Điện Biên

0945 378 579

80

 0.080

Khúc Thị Vụ

    8.287.515.027

040031955

Phố 6 - Thanh Trường

0989 854 025

81

 0.081

Đoàn Thị Oanh

    8.005.100.059

040195309

SN 74 - Tổ 12 - P.Tân Thanh - TP ĐB

0165 214 7324

82

0.082

Nguyễn Trọng Hồng

    8.056.896.872

040080761

Đội 2 - xã Thanh Yên - H.Điện Biên

 0975640367

83

 0.083

Lê Thị Biên

    8.294.732.336

040095428

Đội 3 - Thanh Luông

3957 770

84

 0.084

Hà Thị Thoa

    8.287.515.644

040162428

Tổ 10 - Thanh Binh

0915 944 332

85

0.085

Phạm Thị Bích Nguyệt

    8.283.575.508

040240063

T 4 - P. Mường Thanh - TPĐB

0917 000 500

86

 0.086

Kiều Thị Thành

    8.226.478.963

040058341

P 3 - P.Thanh Trường

0972 841 040

87

 0.087

Nguyễn Thị Nguyệt

    8.290.767.874

040336624

P 11 -P.Thanh Tr­ường

0949 857 983

88

 0.088

Phạm Văn Hương

    8.287.517.144

040120681

Đội 2 - Thanh Yên - H.ĐB

0912 135 356

89

 0.089

Nghiêm Thị Loan

    8.239.476.554

040338818

P 7 -P.Mường Thanh

0915 455 378

90

 0.090

Trần Thị Tú

    8.239.470.802

040004078

T 10 - P.Mường Thanh

0946 251 221

91

 0.091

Trần Ngọc Long

    8.287.523.927

040162626

P 13 - P.Nam Thanh

 

92

 0.092

Nguyễn Khắc Tam

    8.287.525.850

040132909

P 4 - P.Tân Thanh

0946 064 370

93

0.093

Vũ Thị Sâm

    8.095.266.747

040184140

SN 123 - Phố 27 - P.Mường Thanh

 0912 401 194

94

0.094

Vũ Thị Sáng

    8.331.225.048

040192856

Đội 5 - Xã Thanh Luông - H.Điện Biên

0168 242 9847

95

 0.095

Đỗ Thị Dung

    8.271.229.380

040290668

Đội 5 - X· Thanh Chăn

0167 406 7740

96

 0.096

Lê Trọng Hoan

 

040488700

Đội 3 - xã Thanh Luông - HĐB

0911 411 153

97

 0.097

Trịnh Xuân Thùy

    8.421.097.633

040179765

Đội 20 - Xã Thanh Hưng

0169 490 7078

98

0.098

Trần Thị Thanh Hồng

    8.326.172.111

040331226

Phố 15 - P.Thanh Trường - TPĐB

 3826 635

99

0.099

Chu Đức Thọ

    8.331.241.875

040372019

SN 45 - Phố 9 - P.Nam Thanh - TPĐB

0988 699 927

100

 0.100

Lò Thị Phượng

    8.332.563.071

040321503

SN 102 - Phố 4 - P.Him Lam - TPĐB

0128 700 5180

101

0.101

Phạm Thị Hôm

    8.283.441.825

040316203

P.Him Lam - TPĐB

0915 251 537

102

 0.102

Nguyễn Thị Thương

    8.287.550.014

040303827

Đội 12- X· Thanh Yên

0985 840 224

103

 0.103

Dương Minh Thụ

    8.287.561.626

040154733

Đội 18 - X· Thanh Nưa

0127 614 6806

104

 0.104

Trần Thị Mai

    8.290.763.559

130475190

T 30 -  P.Mường Thanh

3826 217

105

 0.105

Vũ Thị Mai Hương

    8.100.204.040

040303256

P.Thanh Trường - TPĐB

0986 786 387

106

 0.106

Nguyễn Thị Kình

    8.281.204.730

040218216

Phè 1 -  Nam thanh

3925 905

107

 0.107

Bế Thị Mai Hoa

    5.600.243.081

040163016

T 18 -  P.Tân thanh

0902 130 007

108

 0.108

Bùi Thị Tự

    8.282.554.022

040085501

SN 118 - T 21 - P.Mường Thanh

 

109

 0.109

Vũ Thị Hòa

    8.077.588.452

040196009

Tæ 1- Nam thanh

0972 564 811

110

 0.110

 

 

 

 

 

111

 0.111

Nguyễn Thị Loan

    8.007.236.224

040161345

Tổ 22- P.Mường thanh

3829 719

112

0.112

Giang Tuấn Thịnh

    8.421.097.665

040244997

Đội 4 - Thanh Chăn - H.ĐB

 0166 928 6226

113

 0.113

Đinh Thị Huê

    8.287.563.990

040195566

T 21 -  P.Mường thanh

 

114

 0.114

Đàm Thị Bột

    8.287.566.825

040086099

T 8 - P.Mường thanh

3826 372

115

 0.115

Trần Thị Thúy

    8.287.567.924

040340221

P 22 - P.Mường thanh

3825 008

116

 0.116

Nguyễn Thị Hằng

    8.050.558.965

040222370

P 8 - P.Mường thanh

3821 261

117

0.117

Phạm Thị Xô

    8.283.805.141

040196335

SN 187 - Phố 8 - P.Mường Thanh - ĐB

3824 918

118

 0.118

Đào Xuân Vui

    8.063.753.804

040263603

P 4-P.Mường Thanh

0917 622 657

119

0.119

Nguyễn Thị Huyện

    8.287.580.435

040006527

T 20 -P.Mường Thanh

3825 556

120

 0.120

 

 

 

 

 

121

 0.121

Vũ Hồng Sơn

    8.283.578.026

040009511

P 13- Thanh Bình

0915 630 360

122

 0.122

Trần Thị Hồng Hạnh

    8.042.704.757

012449186

P 5- P.Nam Thanh

0915 910 345

123

0.123

Nguyễn Xuân Hiệp

    8.421.097.778

040325719

Đội 5 - Xã Pom Lót - H.Điện Biên

0123 616 9286

124

 0.124

Hoàng Đình Mạnh

    8.226.466.090

040262412

T 15 P.Mường Thanh

0169 708 7937

125

0.125

Trần Thị Nhâm

    8.402.149.163

040373835

SN 298B - Tổ 9 - P.Him Lam

0166 632 4678

126

0.126

 

 

 

 

 

127

 0.127

Nguyễn Xuân Toán

    8.286.753.780

040145660

P 1- Noong Bua

0916 059 078

128

 0.128

Nguyễn Thị Ân

    8.286.753.082

040304189

P 6- P.Noong Bua

0169 777 4078

129

 0.129

Đỗ Thị Chung

    8.286.752.177

040340050

T 32- P.Mường Thanh

0168 556 1510

130

 0.130

Trần Thị Nga A

    8.286.751.159

040307996

T 26- P.Mường Thanh

3828 440

131

 0.131

Lò Thị Lan

    8.286.750.934

040198964

T 18- P.Mường Thanh

 

132

 0.132

Trần Thị Là

    8.441.049.275

142216572

SN 89 - Phố 28 - P.Nam Thanh

0973 924 005

133

 0.133

Nguyễn Thị Đông

    8.290.760.445

191177949

T 30- P.Mường Thanh

0166 597 5837

134

 0.134

Vũ Văn Tiêu

    8.366.536.703

040110443

Tổ 20-Phường Tân Thanh-TP Điện Biên

0166 651 7224

135

 0.135

Vũ Thị Kim Dân

    8.283.807.974

040232164

P 20- P. Mường Thanh

0125 292 8999

136

 0.136

Quàng Thị Kiều

    8.402.150.345

040445925

Trại 2 - X· Thanh Xương - H.ĐB

0963 244 230

137

 0.137

 

 

 

 

 

138

 0.138

Bùi Thị Thủy

    8.009.783.078

040299064

Phố 18 - P.Mường Thanh - TPĐB

0123 971 7554

139

 0.139

Nguyễn Hữu Khoa

    8.011.363.592

040232688

T 12- P.Tân thanh

0123 420 6958

140

 0.140

Nguyễn Thị Tâm

    8.281.230.466

040091887

T 9 - P. Noong Bua

0166 704 4878

141

 0.141

Trần Thị Tứ

    8.281.207.717

040141519

T 6 - P.Nam Thanh

3925 162

142

 0.142

Chu Thị Liên

    8.286.749.907

040197171

Đội 24 - X· Noong Hẹt

3821 128

143

 0.143

Phạm Xuân Thịnh

    8.405.316.944

040319282

SN 39A - T 14 - P.Mường Thanh

0987 266 443

144

 0.144

Trần Văn Thư

    8.281.208.654

040219020

T 8 - P.Nam Thanh

3925 068

145

 0.145

Lê Thị Tuyến

    8.296.096.164

172393253

T 5 - P.Him lam

 

146

 0.146

Nguyễn Thị Hiên

    8.013.311.769

040343767

Phố 10 - P.Thanh Trường - TPĐB

0163 293 3681

147

0.147

Đào Đức Thuận

    8.405.316.768

040827078

SN 78B - P21 - P.Him Lam - TPĐB

0979 481 753

148

 0.148

Đào Thị Chi

    8.281.209.866

040197110

P 10 - P.Nam thanh

0165 640 2485

149

 0.149

Dư Công Nguyên

    8.281.208.527

040195024

P 7 - P.Nam Thanh

0915 910 343

150

0.150

Đặng Thị Bẩy

    8.281.214.231

040161400

SN 33 - Phố 13 - P.Nam Thanh - TPDB

0162 776 3928

151

 0.151

Phan Thị Nguyệt

    8.286.757.538

040187949

Đội 14 - X· Thanh An

3951 314

152

 0.152

Nguyễn Thị Tâm

    8.292.923.173

040344304

P 8 - P.Nam thanh

0169 586 1955

153

0.153

 

 

 

 

 

154

 0.154

Thiều Thị Oanh

    8.290.752.236

040361821

T 11- P.Tân Thanh

0972 691 428

155

 0.155

Lê Văn Long

    8.189.081.621

040368481

Đội 14 - X· Thanh An

0164 496 6225

156

 0.156

Lê Thị Quế

    8.290.752.959

040080081

P 5 - P.Nam Thanh

3924 943

157

 0.157

Nguyễn Thị Linh

 

040417037

Phố 15 - P.Him Lam - TPĐB

0969 165 088

158

0.158

Mai Thị Tuyến

    8.326.174.165

040237026

SN 261 - Tổ 4 - P.Tân Thanh - TPĐB

016 678 9344

159

 0.159

Vương Quang Thuật

    8.286.741.136

040195968

đội 2 - X· Thanh Yên

0166 700 2190

160

 0.160

Phạm Văn Tín

    8.281.205.734

040219502

P 4 - P.Nam Thanh

0948 979 882

161

 0.161

Nguyễn Thị Hòa

    8.001.126.271

040196074

P 5 - P.Nam Thanh

3505 379

162

 0.162

Nguyễn Thị Xuyền

    5.600.209.933

040186025

Đội  24 - X· Noong Hẹt

0168 359 6999

163

 0.163

Lò Thị Liên B

    8.053.750.466

040083252

P 2 - P.Nam Thanh

0945 041 845

164

0.164

Nguyễn Thị Hà

    5.600.185.697

040300376

SN 74 - P.Mường Thanh - TPĐB

0928 155 155

165

 0.165

Đỗ Thị Tốt

    8.095.267.589

040132589

P 6 - P.Nam Thanh

 

166

 0.166

Phạm Văn Toản

    8.405.316.863

113689554

Trung Tâm I - Nà Tấu - H.ĐB

0162 726 1107

167

 0.167

Phạm Đức Thành

    8.286.720.866

040132910

Đội 5 - Thanh Xương

3953 552

168

 0168

Lê Thị Ngọc Ánh

    8.402.147.215

040458010

Đội 24 - X· Noong Hẹt

0912 310 241

169

0.169

Hoàng Đình Thạo

    8.281.230.667

040339934

SN 9 - Phố 9 - P.Noong Bua - TPĐB

0932  386 712

170

0.170

Tòng Văn Hiệp

    8.291.591.503

040308795

Đội 8C-Thanh Luông - H. ĐB

0168 242 8223

171

0.171

Lò Văn Bình

    8.422.086.419

040187834

Đội 11 - Xã Thanh Luông

0912 861 894

172

0.172

Phạm Thị Hạnh

    8.281.207.837

040161645

SN 62 - Phố 7 - P Nam Thanh - TPĐB

0123 820 1369

173

 0.173

Pham Văn Tuấn

    8.226.472.577

040123647

SN 115 - Phố 3 - P.Thanh Bình - TPĐB

0169 779 4078

174

 0.174

Phạm Thị Minh

    8.286.719.719

040370243

P 13 - P.Nam Thanh

3924 063

175

 0.175

Lưu Thị Bích Việt

    8.441.049.324

040041560

SN 15 - Phố 7 - P.Nam Thanh - TPĐB

0968 176 798

176

 0.176

Hoàng Thị Hồng

    8.286.719.405

040292778

Đội 24 - X Noọng hẹt

0129 275 8114

177

 0.177

Hà Thị Hoa

    8.286.719.268

040187478

Đội 1 - X· Thanh Hưng

0165 214 4397

178

 0.178

Nguyêễn Thị Lý

    8.286.718.440

040292308

P 30 - P.Mường Thanh

0934 566 124

179

0.179

Nguyễn Thanh Phát

    8.046.730.331

040035460

Bản Tiến Quyết - Xã Búng Lao

0166 634 0378

180

0.180

Lê Thị Lan

    8.350.344.379

174810000

SN 33 - Phố 9 - P.Him Lam - TPDB

0973 325 215

181

 0.181

Nguyễn Thị Huy

    8.290.750.084

141523572

Tổ 11- P.Thanh Bình

0166 568 3957

182

 0.182

Đỗ Thị Diệu

    8.441.049.268

040829308

SN 74 - Ph ố 3 - P.Nam Thanh

0163 732 1288

183

 0.183

 

 

 

 

 

184

0.184

Nguyễn Thị Oanh

    8.355.323.326

040417678

SN 47 - Tổ  13 - P.Mường Thanh

0919 200 392

185

 0.185

Phạm Thị Minh

    8.033.950.227

040304218

Tổ 6 - P.Him Lam - TPĐB

0966 808 855

186

 0.186

Đào Thị Thúy

 

040260127

Đội 4A - Xã Thanh Xương - H.ĐB

0943 408 094

187

 0.187

Trần Thị Vạn

 

040058245

Phố 10 - P.Noong Bua

0164 909 1775

188

 0.188

Nguyễn Việt Hà

    8.106.548.136

040321547

Phố 1 - P.Noong Bua - TPĐB

0949 411 918

189

 0.189

Bùi Thị Hoa

    8.294.732.015

151175987

Bản Noong Chứn - P Nam Thanh

 

190

 0.190

Khúc Thị Nga

    8.286.718.546

040195956

Đội 20 - xã Thanh Hưng

3952 240

191

 0.191

Nguyễn Thị Lý

    8.037.533.961

040213901

Đội 7 - Xã Sam Mứn

 

192

 0.192

Trần Thị Vân

    8.287.919.407

040264348

Đội 7 -  Xã Thanh Luông

0166 674 4144

193

 0.193

Nguyễn Thị Thủy

    8.054.288.540

040252541

C17 - Thanh Xương - Điện Biên.

0169 312 5332

194

 0.194

Nguyễn Khánh Thành

    8.281.231.212

040003624

Tổ 10 - P. Noong Bua

0168 592 1734

195

 0.195

Bùi Văn Thuận

    8.441.049.250

040451284

Tổ 7 - P.Him Lam - TPĐB

0169 229 9628

196

0.196

Trần Thị Mến

    8.326.173.468

040372041

Tổ 3 - P.Thanh Bình - TP Điện Biên

0165 848 9348

197

 0.197

Nguyễn Văn Long

    8.453.292.877

040478051

Đội 20 - X Noọng Hẹt - H.ĐB

0989 055 990

198

0.198

Bùi Thị Lanh

    8.345.053.335

040351834

SN 53 - Phố 21 - P.Him Lam - TP ĐB

0168 342 7269

199

 0.199

Phạm Thị Mịnh

    8.286.915.110

188229968

T 3 - P. Mường Thanh

0167 911 4329

200

 0.200

Hoàng Thị Thanh

    8.281.233.033

040289795

T 7 - P. Noong Bua

0983 839 780

201

 0.201

Phạm Thị Phương

    8.290.747.853

040123850

T 10 - P. Noong Bua

0127 801 5379

202

 0.202

Nguyễn Thị Phương Liên

    8.441.049.194

163143484

Tổ 10 - P.Thanh Trường - TPĐB

0164 9386424

203

 0.203

 

 

 

 

 

204

 0.204

Trần Anh Đào

 0600.939.810

163033982

SN 02 - Tổ 13 - P.Tân Thanh - TPĐB

0977  524 214

205

 0.205

Phạm Thị Minh B

    8.281.235.344

040167031

T 8  - P. Noong Bua

0948 319 656

206

0.206

Dương Tiến Điệp

    8.310.057.787

040161248

Tổ 9 - P.Nam Thanh - TPĐB

0162 875 8678

207

0.207

Nguyên Thị Thoa

    8.098.983.502

030999478

SN 48 - Phố 4 - P.Thanh Bình - TPĐB

0167 490 6221

208

0.208

Bùi Thị Nhài

    8.306.672.525

040119837

SN 48 - P.Mường Thanh - TP ĐBiên

0982 394 619

209

0.209

Nguyễn Thị Tâm

    8.032.761.883

040152356

SN 50 - Phố 22 - P.Tân Thanh

 

210

0.210

 

 

 

 

 

211

 0.211

Trần Thị Na

    8.012.630.699

040254507

T 8 - P. Mường Thanh

0127 470 3592

212

 0.212

Lại Thị Đông

    8.286.353.292

040339613

T 9- P. Mường Thanh

 

213

 0.213

Vũ Thị Thu Hằng

    8.292.446.058

040297093

P.Mường Thanh - TPĐB

0915 199 987

214

0.214

Nguyễn Trung Hòa

    8.135.535.981

040263070

T.Tâm Mường Nhé - H.Mường Nhé

0983 193 871

215

 0.215

 

 

 

 

 

216

0.216

Tạ Thị Hương

    8.109.595.286

063284030

Tổ 1 - P.Him Lam - TP Điện Biên

0125 551 9989

217

0.217

Bùi Thị Chung

    5.600.228.478

040369858

Tổ 12 - P.Noong Bua - TPĐB

0165 797 0433

218

 0.218

Mai Công Đỉnh

    8.242.626.312

040334409

Phố 10 - P. Mường thanh

0166 728 3319

219

0.219

Trần Thị Nghĩa

    8.453.292.877

031004564

Tổ 5 - P.Him Lam - TPĐB

0948 548 679

220

 0.220

Phạm Xuân Thắng

    8.188.523.965

040206454

Đội 11 - Xã Thanh An - H Điện Biên

0915 556 082

221

 0.221

Trần Thị Thanh Huyền

    8.286.352.570

040343789

P 7 - P. Nam Thanh

0974 429 399

222

0.222

Trần Thị Biên

    8.315.415.242

040264303

Đội 4 - Xã Thanh Xương - H.ĐB

0989 920 866

223

 0.223

 

 

 

 

 

224

 0.224

Vũ Đức Ngọ

    8.283.805.222

040237129

P 8 - P.Mường Thanh

3830 824

225

 0.225

Nguyễn Văn Tân

    8.296.096.365

040243447

Đội 5 - Thanh Hưng

 

226

 0.226

Đặng Thị Xuyến

    8.077.589.255

040198130

C17 - Thanh Xương - Điện Biên.

0982 754 735

227

 0.227

Trần Thị Hoa

    8.441.049.187

040273575

Xã Thanh Yên - H.Điện Biên

0915 095 001

228

0.228

Nguyễn Thị Thủy

    8.286.757.030

040222244

Đội 24 - Xã Noọng hẹt

0984 097 868

229

0.229

Hoàng Thị Hiền

    8.282.533.230

040121835

SN 458 - Phố 20 - P.Him Lam

0165 324 1935

230

0.230

Mai Hoàng Thuận

    5.600.282.098

040242101

SN 26 - Tổ 1 - P.Thanh Bình - TP ĐB

0979 260 559

231

0.231

Trần Văn Sỹ

    8.286.347.411

040204615

Đội 4  -  Xã Noọng hẹt

 

232

0.232

 

 

 

 

 

233

0.233

Nguyễn Thị Hiền

    8.274.819.042

040313811

Đội 7A - Xã Pom Lót - H.Điện Biên

 

234

0.234

 

 

 

 

 

235

 0.235

Dương Thị Duyên

    8.266.724.862

040365680

T 11- P Thanh Bình

0977 836 430

236

0.236

Chử Quyết Thắng

    8.274.824.878

040285721

SN 98 - Phố 8 - P.Nam Thanh - TPĐB

0912 079 792

237

 0.237

 

 

 

 

 

238

0.238

Nguyễn Thị Thu Cúc

    8.355.322.548

040297295

SN 529 - P.Tân Thanh - TPĐB

0972 678 145

239

 0.239

Bùi Thị Ngọc

    8.323.585.946

040418316

Tổ 7 - P.Him Lam - TPĐB

 

240

0.240

Nghiêm Đình Tuyển

    8.326.173.806

112377740

Tổ 1 - TT H. Mường Nhé - Tỉnh ĐB

0167 274 1755

241

0.241

Lê Thị Thuận

    8.422.086.391

040423822

SN 91 - Phố 10 - P.Mường Thanh - ĐB

0611 533 5584

242

0.242

Nguyễn Thị Quỳnh

    8.286.344.900

040371708

Bản Phiêng Bua - P. Noong Bua

0985 299 338

243

0.243

Phùng Thị Nguyệt

    8.453.292.820

040830097

SN 285 - Phố 5 - P.Tân Thanh

0163 523 3568

244

0.244

Nguyễn Thị Bình

    8.326.172.859

040412578

Đội 20 -  Xã Noong Hẹt - H.Điện Biên

0167 322 9056

245

0.245

Trần Văn Thành

    8.281.208.213

040224650

SN 15 - Phố 7 - P.Nam Thanh - TPĐB

0123 477 3437

246

0.246

Trần Thị Chín

    8.271.263.631

040206188

Đội 8 - xã Noong Hẹt-huyện ĐB-ĐB

0164 573 1316

247

0.247

Lò Thị Thiết

    8.348.460.850

040372399

Bản Pom Loi - P.Nam Thanh - TPĐB

0986 172 850

248

0.248

 

 

 

 

 

249

0.249

 

 

 

 

 

250

0.250

 

 

 

 

 

251

0.251

 

 

 

 

 

252

0.252

Phạm Thị Việt

    8.421.097.827

040393668

Đội 3 - xã Thanh Chăn - H.ĐB

0122 332 2367

253

0.253

 

 

 

 

 

254

 0.254

Quàng Thị Nọi

    8.361.235.364

040422580

Đội 9B-Thanh Luông - H.ĐB

0166 723 4651

255

 0.255

Đặng Thị Yến

    8.239.477.332

040451375

T 24 - P. Mường Thanh - TP ĐB

0985 705 206

256

 0.256

Vũ Thị Bốn

    8.283.447.249

040036255

P 23 - P.Tân Thanh - TP ĐB

3832 118

257

 0.257

 

 

 

 

 

258

 0.258

Nguyễn Thị Liễu

    5.600.195.977

040353934

P 5 - P. Thanh Bình - TP ĐB

0983 619 108

259

0.259

Trần Duy Thịnh

    8.441.049.236

040298647

P.Mường Thanh - TPĐB

0983 640 845

260

0.260

Trần Thị Phương

    8.422.086.384

040451522

Phố 16 - P.Nam Thanh - TPĐB

0946 419 777

261

 0.261

Phạm Hồng Sơn

    8.281.209.577

040371961

Phố 9 - P Nam Thanh - TP Điện Biên

0915  604 388

262

 0.262

Phạm Thị Tươi

    8.001.001.681

040004545