Ủy ban nhân dân tỉnh điện biên
Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên

Dien Bien lottery Co.,Ltd
0215-3833259 | Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên

huân chương

 

 

  Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay

 

 

 

                 - Xổ số bóc biết kết quả ngay là loại hình xổ số quay số mở thưởng trước. Sau khi mua vé người mua thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé đối chiếu giữa các ô in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả xổ số do Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên thông báo để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

                 1. Phạm vi áp dụng

                 Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay áp dụng cho loại hình xổ số biết kết quả ngay do công ty TNHH xổ số kiến thiết điện biên phát hành trên địa bàn toàn tỉnh điện biên

                 2. Cách thức tham gia dự thưởng

                 Sau khi mua vé, khách hàng thực hiện bóc, xé, hoặc bằng hình thước khác để mở tờ vé đối chiếu số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả được quay số mở thưởng trước khi phát hành vé để xác định trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

                 3. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

                 a. Kết quả mở thưởng

                 Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên thực hiện quay số mở thưởng vế xổ số biết kết quả ngay trước khi phát hành vé dưới sự giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh theo qui định Bộ Tài Chính.

                 b. Cách xác định kết quả trúng thưởng

                 Căn cứ vào số lượng và thứ tự sắp xếp của các chữ số in sẵn trên tờ vé trùng tương ứng với những chữ số trên bảng thông báo kết quả của Công ty để xác định kết quả trúng thưởng theo từng hạng giải thưởng và giá trị của giải thưởng. Trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải thì được nhận đủ giá trị các giải thưởng.

                 Xổ số bóc biết kết quả ngay có mệnh giá theo từng thời điểm kinh doanh của Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biện do Bộ tài Chính qui định.

                 4. cơ cấu giả thưởng

                 - Cơ cấu giải thưởng vé xổ số biết kết quả ngay của Công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên được xây dựng cụ thể cho từng bộ vé phù hợp với quy định bộ tài chính, tỉ lệ trả thưởng không quá 55% doanh thu phát hành của từng bộ vé.

                 - Số lượng các hạng giải thưởng, cơ cấu từng giải thưởng trong tổng giá trị các giải thưởng do công ty xổ số kiến thiết Điện Biên quyết định phù hợp với tỷ lệ trả thưởng theo quy định của bộ tài chính cho từng thời kỳ kinh doanh và thông báo cụ thể trên bảng kết quả mở thưởng cho từng bộ vé

                

 

- Số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng:

                 Ví dụ: Loại vé 5.000đ:

                 Ví dụ: Loại vé 2.000đ:

                 số lượng phát hành: 100.000 vé

                 ký hiệu vé:.....................                              Từ số:00000 đến số :99999

                 Mở thưởng , ngày..........tháng........năm 2013

 

02 giải nhất.                           Quay 5 số trúng                                      10.000.000đ

04 giải nhì                              Quay 5 số trúng                                         2.000.000đ

04 giải ba                              Quay 5 số trúng                                         1.000.000đ

40 giải tư.                              Quay 4 số trúng                                            500.000đ

300 giải năm                         Quay 3 số  trúng                                           200.000đ

400 giải sáu                          Quay 3 số trúng                                              40.000đ

6000 giải bảy.                       Quay 2 số trúng                                              20.000đ

 

                 Số lượng phát hành: 100.000 vé

                 Ký hiệu vé:.....................                              Từ số:00000 đến số :99999

                 Mở thưởng, ngày..........tháng........năm2013

 

02 giải nhất.                          Quay 5 số trúng                                           4.000.000đ

04 giải nhì                              Quay 5 số trúng                                          1.000.000đ

04 giải ba                              Quay 5 số trúng                                              500.000đ

40 giải tư.                              Quay 4 số trúng                                              100.000đ

300 giải năm                         Quay 3 số  trúng                                               50.000đ

400 giải sáu                          Quay 3 số trúng                                                20.000đ

6000 giải bảy.                       Quay 2 số trúng                                                10.000đ

 

 

 

5. Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số bóc trúng thưởng

    - Vé trúng thưởng hợp lệ là vé trúng thưởng do công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành

    -Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

    -Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số bóc quá thời hạn quy định các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

    -Trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tựơng nghi ngờ gian lận , vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh (kể cả trưng cầu giám định của cơ quan công an khi cần thiết) để xem xét trả thưởng cho khách hàng. Chi phí giám định do khách hàng có vé trúng thưởng cần giám định chi trả.

- Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của Công ty đối với người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được để nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

 - Đối với trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thời gian thanh toán đưuọc kéo dài cho đến khi có kết luận chính thước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  

6. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Điện Biên

a. Trách nhiệm

- Việc phát hành xổ số biết kết quả ngay phải tuân thủ các quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

- Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành.

- Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới địa lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng

- Công bố công khai rộng rãi các quy định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng, cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số biết kết quả ngay.

- Tổ chức quay số mở thưởng vé xổ số biết kết quả ngay dưới sự giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Tỉnh.

- Thông báo kết quả mở thưởng xổ số biết kết quả ngay có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên công ty, giá vé, ký hiệu bộ vé, thời hạn lưu hành, thời hạn lĩnh thưởng và giá trị trúng thưởng của mỗi giải… rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết.

- Tổ chức trả thưởng đầy đủ kịp thời theo quy định cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số biết kết quả ngay do công ty phát hành.

- Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng.

- Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số biết kết quả ngay của Công ty.

b. Quyền hạn

- Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, công ty được quyền công bố các thông tin về trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết kết quả ngay Điện Biên biết.

- Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số biết kết quả ngay của Công ty.

- Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé không hợp lệ, sai qui định của nhà nước và công ty.

- Đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa và in vé giả….để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

7. Trách nhiệm, quyền lợi của khách hàng mua vé xổ số biết kết quả ngay của công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên.

a. Trách nhiệm.

- Khách hàng tham gia mua vé xổ số biết kết quả ngay có trách nhiệm tuân thủ các quy định của nhà nước và công ty TNHH xổ số kiến thiết Điện Biên về hoạt động xổ số biết kết quả ngay.

- Người tham gia dự thưởng xổ số có trách nhiệm bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số bóc biết kết qủa ngay

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo quy định của nhà nước

b. Quyền lợi

 - Khách hàng được công ty thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản

- Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan ( Ốm đau, bệnh tật…) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền, phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng.

- Được quyền yêu cầu công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân.

- Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện

Thể lệ tham gia dự thưởng được phổ biến rộng rãi trong toàn công ty, các đại lý xổ số của Công ty và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 10 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn