banner xo so dien bien

          UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XSKT ĐIỆN BIÊN                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Điện Biên, ngày 06 tháng3 năm 2019

 


 

THỂ LỆ

THAM GIA DỰ THƯỞNG CÁC LOẠI HÌNH XỔ SỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-XSKT, ngày 06 tháng 03  năm 2019 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên về việc "Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình xổ số")

 
 

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 Điều 1: Các loại hình sản phẩm xổ số kiến thiết (XSKT):

          1- Xổ số kiến thiết miền Bắc( Xổ số truyền thống).

          2- Xổ số Lô tô.

          3- Xổ số Lô tô tự chọn cặp số.

          4- Xổ số Bóc biết kết quả ngay (BKQN).

Điều 2:  Phạm vi áp dụng:

          - Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết do Công ty TNHH       Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3: Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện được tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết:

- Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số là công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

- Phải là người đủ 18 tuổi trở lên.

- Không phải là người hạn chế về năng lực về hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

                                       

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cách thức tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết( XSKT).

I. Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số bóc biết kết quả ngay:

1. Cách thức tham gia dự thưởng:

- Xổ số bóc biết kết quả ngay là loại hình xổ số quay số mở thưởng trước. Sau khi mua vé người mua thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé đối chiếu giữa các số in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả xổ số do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên thông báo để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

2. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng:

a. Kết quả mở thưởng:

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên thực hiện đảo vé và quay số mở thưởng cho từng loại vé, ký hiệu vé, từng kỳ phát hành, dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát XSKT tỉnh theo quy định.

b. Cách xác định kết quả trúng thưởng:

Sau khi mua vé, khách hàng thực hiện bóc, mở tờ vé, đối chiếu lần lượt vào số lượng và thứ tự sắp xếp của các chữ số in sẵn trên tờ vé, vé trúng thưởng tương ứng với những chữ số trên thông báo kết quả mở thưởng có chữ ký của Hội đồng giám sát XSKT tỉnh. Để xác định kết quả trúng thưởng theo từng hạng giải thưởng và giá trị của giải thưởng. Trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải thì được nhận đủ giá trị các giải thưởng.

Xổ số bóc biết kết quả ngay có mệnh giá theo từng thời điểm kinh doanh của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên đúng quy định.

3. Cơ cấu giải thưởng:

- Cơ cấu giải thưởng vé xổ số biết kết quả ngay của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên được xây dựng cụ thể cho từng kỳ phát hành, phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, tỷ lệ trả thưởng không quá 55% doanh thu phát hành của từng đợt phát hành.

- Số lượng các hạng giải thưởng, cơ cấu từng giải thưởng trong tổng giá trị các giải thưởng do Công ty Xổ số kiến thiết Điện Biên quyết định phù hợp với tỷ lệ trả thưởng theo kế hoạch từng kỳ phát hành.

Điều 5: Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng:

- Vé trúng thưởng hợp lệ là vé trúng thưởng do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành.

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạnh lĩnh thưởng theo quy định.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Thời gian thanh toán vé trúng thưởng của Công ty đối với người trúng thưởng chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

          Đối với xổ số Lô tô, xổ số Lô tô tự chọn cặp số: vé Lô tô 2 số, Lô tô 3 số phải ghi chính xác nội dung (cả phần cuống vé và phần vé); Các cặp số đã chọn của người tham gia dự thưởng (Lô tô cặp) phải được ghi đúng dòng, đúng cột, số được chọn phải giống nhau giữa phần cuống vé và phần thân vé và bảng kê của Đại lý.

          Đối với xổ số bóc biết kết quả ngay: Thời hạn lĩnh thưởng vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, tính từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Trường hợp đặc biệt, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu và tính xác thực của tờ vé; vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác minh (kể cả trưng cầu giám định của cơ quan công an khi cần thiết) (Chi phí giám định do khách hàng có vé trúng thưởng cần giám định chi trả) và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Thẩm quyền quyết định là  Giám đốc Công ty xổ số kiến thiết.

- Đối với trường hợp có phát sinh tranh chấp. khiếu nại thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6: Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng XSKT của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

1. Trách nhiệm:

- Khách hàng tham gia mua vé XSKT có trách nhiệm tuân thủ thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số kiến thiết Điện Biên và các quy định của nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số.

- Bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số đúng theo quy định.

- Khi trúng thưởng khách hàng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo đúng quy định tại thể lệ.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.

2. Quyền lợi:

- Khách hàng được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên, hoặc các đại lý thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo quy định.

- Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể trực tiếp tham gia lính thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng,

- Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân

- Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định tại thể lệ tham gia dự thưởng của XSKT Điện Biên.

Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

1. Trách nhiệm:

- Việc phát hành các loại hình XSKT phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.

- Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành.

- Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.

- Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về các loại hình xổ số do Công ty phát hành.

-Thông báo kết quả mở thưởng XSKT có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty,  loại hình sản phẩm, giá vé, ký hiệu bộ vé, ngày và nơi quay số mở thưởng rộng rãi cho các Tổng đại lý, Đại lý và khách hàng biết.

- Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo quy định cho khách hàng trúng thưởng  các loại hình xổ số do Công ty phát hành.

- Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của  khách hàng.

2. Quyền hạn:

 Thẩm tra tính xác thực của tờ vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo đúng quy định. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin có liên quan đến tờ vé XSKT có nghi ngờ là gian lận.

- Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng các loại hình xổ số biết.

- Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến công tác phát hành, kinh doanh xổ số của Công ty.

- Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé không hợp lệ, sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận.

- Đối với những hành vi có ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 8: Những khuyến cáo đối với những người tham gia dự thưởng:

Tham gia dự thưởng XSKT mang tính chất vui chơi giải trí “ ích nước, lợi nhà”. Không nên xác định làm giầu từ mua xổ số.

 

Chương II

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình Xổ số được phổ biến rộng rãi trong toàn Công ty, các Tổng đại lý, Đại lý xổ số và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng các loại hình Xổ số Điện Biên.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ.

Người tham gia dự thưởng, các Tổng đại lý, Đại lý xổ số và các phòng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty thực hiện theo đúng thể lệ này./.

                                               

 

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KT ĐIỆN BIÊN

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn