banner xo so dien bien

 

 Điều kiện và Chính sách Của Đại Lý !

 

I. Điều kiện của đại lý xổ số

+) Đối với cá nhân:

- Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, thường trú tại Việt Nam.

- Không phải là người đã có tiền án, tiền sự; không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Có hợp đồng đại lý ký kết với Công ty Xổ số kiến thiết.

- Có hình thức bảo đảm thanh toán theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với Công ty Xổ số kiến thiết.

+) Đối với tổ chức:

- Là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được tổ chức theo các hình thức: doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình tổ chức kinh tế khác có đăng ký kinh doanh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Có hợp đồng đại lý ký kết với Công ty Xổ số kiến thiết.

- Có hình thức bảo đảm thanh toán theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với Công ty Xổ số kiến thiết.

+) Căn cứ chế độ quy định, Công ty Xổ số kiến thiết thực hiện lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để thực hiện phân phối vé số. Việc lựa chọn đại lý xổ số phải đảm bảo nguyên tắc công khai, khách quan và bình đẳng.

Trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng đề nghị làm đại lý xổ số, vượt quá nhu cầu của Công ty Xổ số kiến thiết, Công ty Xổ số kiến thiết tổ chức đấu thầu để lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện, có mạng lưới đáp ứng được yêu cầu phân phối vé và có mức chi phí hoa hồng đại lý thấp để làm đại lý xổ số.

+) Công ty Xổ số kiến thiết không được ký kết hợp đồng đại lý với các đối tượng không được phép ký kết hợp đồng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II.  Hợp đồng đại lý xổ số

Hợp đồng đại lý xổ số phải được lập bằng văn bản, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

+) Tên, địa chỉ, đại diện của các bên ký kết hợp đồng đại lý xổ số.

+) Loại vé số nhận bán.

+) Số lượng vé số nhận bán; phương thức, thủ tục giao nhận vé và trả vé số bán không hết.

+) Tỷ lệ hoa hồng đại lý; tỷ lệ phí thanh toán vé số trúng thưởng được hưởng (nếu có).

+) Phương thức thanh toán tiền bán vé số, thời điểm thanh toán, kỳ hạn nợ.

+) Hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

+) Quyền và nghĩa vụ của các bên ký kết hợp đồng.

+) Xử lý vi phạm và các cam kết về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

+) Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

Ngoài các nội dung nêu trên, Công ty Xổ số kiến thiết và các đại lý xổ số có thể thoả thuận các nội dung khác nhưng không được trái với các quy định của pháp luật.

* Ngoài các đại lý xổ số trực tiếp ký kết hợp đồng với Công ty Xổ số kiến thiết, các tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và các cá nhân được tham gia vào quá trình phân phối vé số thông qua việc nhận vé số từ các đại lý xổ số để bán cho khách hàng.

Quan hệ giữa đại lý xổ số với các đối tượng nhận vé số để bán không bị điều chỉnh bởi các quy định nêu trên mà được thực hiện theo hợp đồng hoặc cam kết giữa các bên theo các quy định của pháp luật dân sự.

* Đại lý xổ số và các đối tượng nhận bán vé số để bán có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

          III. Trách nhiệm của Đại lý

          - Vé xổ số truyền thống: Một tuần Đại lý nhận vé với Công ty trong 03 ngày: thứ hai, thứ  tư và thứ sáu. Nhận vé của Công ty Đại lý có trách nhiệm quản lý và tiêu thụ vé truyền thống với tỷ lệ cao nhất.

          - Vé bán không hết hàng ngày, Đại lý kiểm đếm chính xác và ghi vào phiếu thanh hủy, cắt góc trước khi nộp về Công ty đúng 17h30' hàng ngày.

          - Nếu Đại lý không thực hiện đúng giờ quy định của Công ty, toàn bộ số vé thanh hủy ngày đó Đại lý phải chịu trách nhiệm. Thời hạn thanh toán 10 ngày một lần thanh toán.

          - Vé xổ số bóc: Đại lý nhận vé tại Công ty có trách nhiệm bảo quản vé và tiêu thụ vé có hiệu quả. Số vé không bán hết trong ngày được để lại hôm sau bán tiếp cho đến kỳ có thông báo thu hồi của Công ty. Thời hạn thanh toán 20 ngày một lần thanh toán.

          - Vé xổ số Lô tô, Lô tô cặp: Công ty trực tiếp bán cho Đại lý, Đại lý mua vé có trách nhiệm bảo quản số vé đã mua không được phép trao đổi và giao cho người khác bán hộ. Đại lý chỉ được bán vé đúng với giá trị tiền đã in trên tấm vé. Trường hợp đại lý bán sai đầu vé, số dự thưởng vào bảng kê không đúng với số dự thưởng ghi trên vé, hoặc số dự thưởng trên cuống vé và ngọn vé không giống nhau thì Đại lý có trách nhiệm trả thưởng cho người trúng vé.

          - Những đại lý ở xa trung tâm mà Fax về Công ty, nghiêm cấm không được ghi vé quay vòng, nếu Công ty phát hiện Đại lý có hành vi gian lận vé Công ty sẽ có hình thức phạt Đại lý đó bằng số tiền thế chấp và thanh lý hợp đồng bán vé.

 

          - Thời hạn thu hồi cuống vé và bảng kê từ 17h đến 17h30' hàng ngày tại Công ty TNHH xổ số kiến thiết tỉnh Điện Biên với những Đại lý trong khu vực thành phố.  

        - Đối với Đại lý ở xa trung tâm thành phố thời gian nhận fax từ 16h30' - 17h hàng ngày, đại lý nào không thực hiện đúng giờ quy định trên hoặc quá trình thu hồi cuống vé và bảng kê mà nhầm lẫn Đại lý đó phải chịu trách nhiệm về bảng kê và số cuống vé của mình. Trường hợp các Đại lý mất vé phải báo về Công ty ngay.

 

IV. Đại lý ký hợp đồng bán các loại hình xổ số Lô tô đều có trách nhiệm tuân thủ các quy định của nhà nước như sau:

         - Nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

         - Nộp thế chấp, mức nộp là : 3.500.000đ (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng)

          Ngay sau khi hợp đồng được ký kết. Mức khoán 30.000.000 đồng. (Ba mươi triệu đồng Chẵn .)

           - Đại lý chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của Công ty đề ra.

         - Đại lý phải đảm bảo mức khoán doanh thu của Công ty quy định cho từng thời kỳ. Không được lợi dụng ký hợp đồng bán vé cho Công ty để ghi số đề hoặc số vé khác không phải là vé do Công ty phát hành.

*Quyền lợi: Được hưởng hoa hồng bán vé các loại hình xổ số như sau:

 

 

          - Xổ số truyền thống, xổ số bóc:  Là 13% / doanh thu bán vé.

          - Xổ số Lô tô, lô tô cặp: Hoa hồng 08% / doanh thu bán vé.

         

          

Các bài viết cùng chuyên mục

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn