banner xo so dien bien

          UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH XSKT ĐIỆN BIÊN                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Điện Biên, ngày 06 tháng3 năm 2019

THỂ LỆ

 

THAM GIA DỰ THƯỞNG CÁC LOẠI HÌNH XỔ SỐ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-XSKT, ngày 06 tháng 03  năm 2019 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên về việc "Ban hành thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình xổ số")

 
 
 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 Điều 1: Các loại hình sản phẩm xổ số kiến thiết (XSKT):

          1- Xổ số kiến thiết miền Bắc( Xổ số truyền thống).

          2- Xổ số Lô tô.

          3- Xổ số Lô tô tự chọn cặp số.

          4- Xổ số Bóc biết kết quả ngay (BKQN).

Điều 2:  Phạm vi áp dụng:

          - Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3: Đối tượng tham gia dự thưởng và điều kiện được tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết:

- Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số là công dân Việt Nam ở trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

- Phải là người đủ 18 tuổi trở lên.

- Không phải là người hạn chế về năng lực về hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

                                       

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cách thức tham gia dự thưởng các loại hình xổ số kiến thiết( XSKT).

I. Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống:

Xổ số truyền thống là loại hình xổ số được in sẵn ngày mở thưởng, mệnh giá; số ký hiệu của tờ vé; các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Số lượng các chữ số, chữ cái được giới hạn trong phạm vi vé số phát hành và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé số.

1. Cách thức tham gia dự thưởng:

          Khách hàng tham gia dự thưởng được lựa chọn mua những tờ vé xổ số truyền thống có các chữ số, ký hiệu mà mình ưa thích. Vé xổ số truyền thống được Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc in sẵn mệnh giá vé, số dự thưởng, cơ cấu giải thưởng, ngày quay số mở thưởng, kí hiệu tờ vé... do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên phát hành ở bất kỳ Đại lý xổ số nào của Công ty. Kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành, việc quay số mở thưởng hàng ngày được thực hiện một địa điểm chung tại Thủ đô Hà Nội.

2. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng:

Khi có kết quả xổ số truyền thống mở thưởng cùng ngày của Hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc, khách hàng đối chiếu các số, các ký hiệu in sẵn trên tờ vé với số trúng thưởng theo các hạng giải trên bảng kết quả của Công ty hoặc trên tờ thông báo kết quả mở thưởng có chữ ký xác nhận của thành viên Hội đồng XSKT miền Bắc tại các Đại lý xổ số do Công ty in ra.

Mua vé truyền thống ngày nào thì so kết quả xổ số truyền thống ngày đó.

3. Số lượng giải thưởng và cơ cấu giải thưởng:

Theo quy định cơ cấu giải thưởng, số lượng từng hạng giải thưởng, cho từng loại mệnh giá vé số của Hội đồng XSKT miền Bắc, được in sẵn ở mặt sau tờ vé phát hành hàng ngày.

 Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Điều 6: Trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng XSKT của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

1. Trách nhiệm:

- Khách hàng tham gia mua vé XSKT có trách nhiệm tuân thủ thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số kiến thiết Điện Biên và các quy định của nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số.

- Bảo quản tờ vé số đã mua để tham gia dự thưởng xổ số đúng theo quy định.

- Khi trúng thưởng khách hàng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo đúng quy định tại thể lệ.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.

2. Quyền lợi:

- Khách hàng được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên, hoặc các đại lý thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản theo quy định.

- Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật…) không thể trực tiếp tham gia lính thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng,

- Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân

- Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định tại thể lệ tham gia dự thưởng của XSKT Điện Biên.

Điều 7: Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

1. Trách nhiệm:

- Việc phát hành các loại hình XSKT phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số.

- Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành.

- Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng.

- Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về các loại hình xổ số do Công ty phát hành.

-Thông báo kết quả mở thưởng XSKT có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty,  loại hình sản phẩm, giá vé, ký hiệu bộ vé, ngày và nơi quay số mở thưởng rộng rãi cho các Tổng đại lý, Đại lý và khách hàng biết.

- Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo quy định cho khách hàng trúng thưởng  các loại hình xổ số do Công ty phát hành.

- Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của  khách hàng.

2. Quyền hạn:

 Thẩm tra tính xác thực của tờ vé trúng thưởng và các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tham gia dự thưởng theo đúng quy định. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin có liên quan đến tờ vé XSKT có nghi ngờ là gian lận.

- Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng các loại hình xổ số biết.

- Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến công tác phát hành, kinh doanh xổ số của Công ty.

- Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé không hợp lệ, sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận.

- Đối với những hành vi có ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 8: Những khuyến cáo đối với những người tham gia dự thưởng:

Tham gia dự thưởng XSKT mang tính chất vui chơi giải trí “ ích nước, lợi nhà”. Không nên xác định làm giầu từ mua xổ số.

 

Chương II

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9: Tổ chức thực hiện:

Thể lệ tham gia dự thưởng các loại hình Xổ số được phổ biến rộng rãi trong toàn Công ty, các Tổng đại lý, Đại lý xổ số và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng các loại hình Xổ số Điện Biên.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ.

Người tham gia dự thưởng, các Tổng đại lý, Đại lý xổ số và các phòng nghiệp vụ có liên quan trong Công ty thực hiện theo đúng thể lệ này./.

                                               CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn