banner xo so dien bien

 BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 - Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch Công ty, Giám Đốc và Kiểm soát viên.

- Chủ tịch Công ty là người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ban lãnh đạo công ty gồm:

+ Chủ tịch Công ty.

+ Giám Đốc Công ty.

+ Phó Giám Đốc.

+ Kế toán Trưởng.

DANH SÁCH

VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

TRÌNH ĐỘ


CHỨC VỤ

ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHỨC DANH

NAM

NỮ

1


Cao Đăng Phúc

1973

 

Kinh

Cử nhân Kinh tế

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Tài chính; Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

Chủ tịch Công ty

2

Nguyễn Mạnh Quân

1974

 

Kinh

Cử nhân Luật Kinh tế

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

Giám đốc Công ty

3

Chử Văn Cường

1978

 

Kinh

Cử nhân Kế toán

Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Chính sách

Ủy viên BCH Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên

Phó Giám đốc

Công ty

4

Nguyễn Thị Hồng

 

1984

Kinh

Cử nhân Kế toán

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Đảng viên; Tổ trưởng tổ Công đoàn

Kế toán Trưởng

 

Cập nhật ngày 15/5/2024 bởi Hoàng Nguyễn ...

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn