banner xo so dien bien


DANH SÁCH NHÂN LỰC CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

 

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

NAM

NỮ

1

Bùi Xuân Huy

1973

 

Trưởng Phòng

2

Vương Quốc Việt

1974

 

Phó Trưởng Phòng

3

Nguyễn Thị Kim Ánh

 

1979

Phó Trưởng Phòng

4

Lê Hoài Thu

 

 1988

Nhân viên

5

Đinh Văn Hoàng

1989

 

Nhân viên

6

Vũ Tiến Bách

1987

 

Nhân viên

7

Cao Thị Thu Hiền

 

1969

Lễ Tân 

8

Vũ Thị Dịu

 

1977

Lễ Tân

9

Chu Thị Má

 

1969

Tạp Vụ

10

Phan Văn Thắng

1970

 

Bảo vệ

11

Trần Đình Ngọc

1961 

 

Bảo vệ

 

PHÒNG KẾ TOÁN

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

NAM

NỮ

1

Nguyễn Thị Hồng

 

1984

Kế Toán Trưởng

2

Trần Phương Na

 

1981

Phó Phòng

3

Đái Thị Thanh Lợi

 

1986

Thủ Quỹ

4

Hà Thị Hằng

 

1990

Kế toán viên

5

Đỗ Thị Thu Hồng

 

1989

Kế toán viên

6

Phạm Thị Diệu Linh

 

1993

Kế toán viên

7

Bạc Thị Thắm

 

1986

Kế toán viên

8

Nguyễn Ngọc Hoàng

 1991

 

Kế toán viên

 

PHÒNG TRẢ THƯỞNG

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

NAM

NỮ

1

Nguyễn Văn Kiểm

1969

 

Trưởng Phòng

2

Nguyễn Thu Hà

 

1982

Phó Trưởng phòng

3

Đỗ Thị Lý

 

1996

Nhân viên

4

Trần Xuân Bình

1984

 

Nhân viên

5

Bùi Thu Hà

 

 1987

Nhân viên

6

Đào Thị Tuyết

 

1991

Nhân viên

7

Cao Ngọc Linh

 

1992

Nhân viên

 

 

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – PHÁT HÀNH

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

NAM

NỮ

1

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

1972

Trưởng Phòng

2

Trần Quang Vũ

1980

 

Phó Trưởng Phòng

3

Lý Thị Thúy

 

1980

Phó Trưởng Phòng

4

Nguyễn Thị Bích

 

1986

Tổng đại lý Xổ số Lô tô

5

Nguyễn Phương Nam

1995

 

Tổng đại lý Xổ số truyền thống

6

Nguyễn Công Thắng

1990

 

Nhân viên

7

Nguyễn Hồng Vân

 

 1996

Nhân viên

8

Tô Minh Bắc

1993

 

Nhân viên

9

Nguyễn Thị Hợi

 

1973

Nhân viên

10

Nguyễn Thị Mận

 

1969

Nhân viên

11

Bạc Cầm Hoàng

 

1998

Nhân viên

12

Hà Văn Giang

1970

 

Nhân viên

13

Đặng Trung Hải

1990

 

Nhân viên

14

Cao Thị Bích

 

1984

Nhân viên

15

Lê Hồng Sơn

1999

 

Nhân viên

16

Hồ Thanh Bình

 

1991

Nhân viên

17

Điêu Thu Hà

 

2000

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cập nhật ngày 15/5/2024 bởi Hoàng Nguyễn ....

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn