banner xo so dien bien

 

CHI BỘ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

 

BAN CHẤP HÀNH CHI BỘ

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC DANH

NAM

NỮ

1

Cao Đăng Phúc

1973

 

Kinh

Bí Thư Chi Bộ

Chủ Tịch

2

Nguyễn Mạnh Quân

1974

 

Kinh

Phó Bí Thư Chi Bộ

Giám Đốc

3

Chử Văn Cường

1978

 

Kinh

Ủy Viên

Phó Giám Đốc

ĐẢNG VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC DANH

NAM

NỮ

4

Nguyễn Thị Hồng

 

1984 

Kinh

Kế toán Trưởng

5

Nguyễn Văn Kiểm

1969 

 

Kinh

Trưởng Phòng

6

Bùi Xuân Huy

1973

 

Kinh

Trưởng Phòng

7

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

1972

Kinh

Trưởng Phòng

8

Trần Quang Vũ

1980

 

Kinh

Phó Trưởng Phòng

9

Lý Thị Thúy

 

1980

Dáy

Phó Trưởng Phòng

10

Trần Phương Na

 

1981

Kinh

Phó Trưởng Phòng

11

Trương Đình Lộc

1961

 

Kinh

Phó Trưởng Phòng

12

Vương Quốc Việt

1974

 

Kinh

Phó Trưởng Phòng

13

Nguyễn Thị Kim Ánh

 

1979

Kinh

Phó Trưởng Phòng

14

Nguyễn Thị Hợi

 

1973

Kinh

Nhân Viên

15

Nguyễn Thu Hà

 

1982

Kinh

Nhân Viên

16

Đái Thị Thanh Lợi

 

1986

Kinh

Nhân Viên

17

Hà Văn Giang

1971

 

Kinh

Lái Xe

18

Hà Thị Hằng

 

1990

Tày

Nhân Viên

19

Vũ Tiến Bách

1987

 

Kinh

Nhân Viên

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn