banner xo so dien bien

 

 

 

LAO ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

 

NAM

NỮ

 

1

Bùi Xuân Huy

1973

 

Trưởng Phòng

 

2

Trương Đình Lộc

1961

 

Phó Trưởng Phòng

 

3

Vương Quốc Việt

1974

 

Phó Trưởng Phòng

 

4

Nguyễn Thu Hà

 

1982

Nhân viên

 

5

Đỗ Thị Lý

 

1996

Nhân viên

 

6

Vũ Tiến Bách

1987

 

Nhân viên

 

7

Cao Thị Thu Hiền

 

1969

Lễ Tân 

 

8

Vũ Thị Dịu

 

1977

Lễ Tân

 

9

Bùi Thị Tố Loan

 

1980

Lễ Tân

 

10

Chu Thị Má

 

1969

Tạp Vụ

 

11

Phan Văn Thắng

  1970

 

Bảo vệ

 

12

Trần Lộ Minh

 1961 

 

Bảo vệ

 

13

Trần Đình Ngọc

1961 

 

Bảo vệ

 

14

Hà Văn Giang

1970

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

Lái xe

 

PHÒNG KẾ TOÁN

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

 

 

NAM

NỮ

 

1

Nguyễn Thị Hồng

 

1984

Kế Toán Trưởng

 

2

Nguyễn Thị Kim Ánh

 

1979

Phó Phòng

 

3

Trần Phương Na

 

1981

Phó Phòng

 

4

Hà Thị Hằng

 

1990

Kế toán viên

 

5

Đỗ Thị Thu Hồng

 

1989

Kế toán viên

 

6

Phạm Thị Diệu Linh

 

1993

Kế toán viên

 

7

Nguyễn Ngọc Hoàng

 1991

 

Kế Toán Viên

 

PHÒNG TRẢ THƯỞNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

 

 

NAM

NỮ

 

1

Nguyễn Văn Kiểm

1969

 

Trưởng Phòng

 

2

 

 

 

 

 

3

Nguyễn Thị Hợi

 

1973

Nhân viên

 

4

Trần Xuân Bình

1984

 

Nhân viên

 

5

Đặng Trung Hải

1989

 

Nhân viên

 

6

Đào Thị Tuyết

 

1991

Nhân viên

 

PHÒNG KẾ HOẠCH – PHÁT HÀNH

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH

NAM

NỮ

1

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 

1972

Trưởng Phòng

2

Trần Quang Vũ

1980

 

Phó Trưởng Phòng

3

Lý Thị Thúy

 

1980

Phó Trưởng Phòng

4

Nguyễn Thị Bích

 

1986

Nhân viên

5

Cao Thị Bích

 

1984

Nhân viên

6

Nguyễn Công Thắng

1990

 

Nhân viên

7

Nguyễn Hồng Vân

 

 1996

Nhân viên

8

Nguyễn Phương Nam

1995

 

Nhân viên

9

Tô Minh Bắc

1993

 

Nhân viên

10

Lê Hoài Thu

 

1988

Nhân viên

11

Nguyễn Thị Mận

 

1969

Nhân viên

12

Đinh Thị Thu Thảo

 

1994

Nhân viên

           

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn