banner xo so dien bien


CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TY

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

DÂN TỘC

CHỨC DANH

NAM

NỮ

TỔ CÔNG ĐOÀN

1

Nguyễn Thị Hồng


1984

Kinh

Tổ Trưởng

2

Trần Phương Na

 

1981

Kinh

Tổ Phó - Thủ quỹ

TỔ NỮ CÔNG

1

Nguyễn Thị Kim Ánh

 

1979

 Kinh

Tổ Trưởng

PHÂN ĐOÀN THANH NIÊN

1

Đặng Trung Hải

1989

 

Kinh

Phân Đoàn Trưởng

2

Đinh Văn Hoàng

1989

 

Kinh

Phân Đoàn Phó

 

 

Ý kiến bạn đọc
Click để bình luận
TRANG TIN ĐIỆN TỬ - CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐIỆN BIÊN
Địa chỉ: Phố 4 - Phường Mường Thanh - TP Điện Biên Phủ.
Điện thoại: 0215-3833259 Fax: 0215-3825931
Email: admin@xosodienbien.vn